Joutsan seutukunnalla on varsinkin urheiluseuroissa tarjolla ylen määrin harrastusmahdollisuuksia nuorille ja lapsille. Seurat tekevät hienoa työtä ja ovat myös panostaneet lasten ja nuorten toimintaan. Useammassakin paikallisessa seurassa on toimintaa pyörittämässä palkattuja työntekijöitä. Seuratyö on tuonut myös urheilullista menestystä, mutta tärkeintä on lasten ja nuorten kasvattaminen liikunnalliseen elämään ja yhteistoimintaan.

Kaikille ei urheiluseuroissa harrastaminen kuitenkaan sovi tai riitä. Siksi olisi hyvä, että paikkakunnalta löytyisi myös muita yhdistysten tarjoamia harrastusmahdollisuuksia. Kuvataidetta, musiikkia ja vaikkapa käsitöitä voi harrastaa kunnan järjestämässä opetuksessa. Näiden lisäksi paikkakunnalla on varmasti kysyntää myös muille perinteisille harrastuksille, esimerkiksi 4H:lle ja partiolle.

Joutsan Jousipartio oli 1970- ja 1980-luvulla suosittu yhdistys. Tuolloin lippukunnan pyörittämisessä tehtiin tiivistä yhteistyötä seurakunnan kanssa. Sittemmin yhteys seurakuntaan lienee väljentynyt ja ikäluokkien pienenemisen myötä myös partiolaisten määrä laskenut huippuvuosista, vaikka aktiivipartiolaisten ydinjoukko onkin pitänyt ansiokkaasti toiminnan hengissä. Partion osalta toivoisi, että yhteistyötä seurakunnan suuntaan voitaisiin herätellä ja toiminta saataisiin nousuun.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →