Luhangan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 20.1. aloittaa valmistelun, jonka tähtäimessä on kunnan vanhainkodin muuttaminen tehostetun palveluasumisen yksiköksi.

Kunnanhallitus pyytää perusturvalautakunnalta selvitystä muutokseen vaikuttavista tekijöistä 27.3. jonka jälkeen pidetään kuntalaisten kuulemistilaisuus ja pyydetään lausunto vanhusneuvostolta. Lopullinen päätös asiasta pyritään tekemään ennen heinäkuuta.

Perusturvalautakunnan selvityksessä tulee selvittää mitkä ovat muutoksen vaikutukset asiakkaiden ja palvelun järjestäjän kannalta. Yhdeksän seikkaa listattiin, ja ne ovat vahvuudet, heikkoudet, uhat, mahdollisuudet, riskit, lainsäädäntö, laatusuositukset, taloudelliset vaikutukset ja toimintatapojen muutokset

Luhangan kunnassa vanhuspalveluissa on ollut käytössä laitoshoitotyyppinen vanhainkoti. Laitoshoitoa on kuitenkin purettu Suomessa aktiivisesti 2000-luvulla ja yhä harvemmin vanhus asuu enää perinteisessä laitoshoidossa. Laitoshoidon tilalle on tullut tehostettu palveluasuminen.

Janne Airaksinen