Joutsan kunnassa kaavaillaan Leivonmäellä toimivan Palvelukeskus Huuponhovin asiakaspaikkojen määrän lisäämistä nykyisestä kahdeksasta kuuteentoista. Varsinaista päätöstä asiasta ei ole kuitenkaan vielä tehty.

Aikeiden taustalla vaikuttaa kunnan päätös sulkea Palvelukeskus Jousen sakuko-osastoksi remontoitava Koivula-osasto tämän vuoden loppupuolella ja siitä seuraava tarve järjestää osaston asukkaille uudet sijoituspaikat. Huuponhovia on kaavailtu väistötilaksi, mutta suunnitelmat tarkentuvat kevään aikana.

Koivulassa on viisitoista ikäihmisten tehostetun palveluasumisen asiakaspaikkaa, joista osa on pitkäaikaishoitoon ja osa lyhytaikaishoitoon tarkoitettuja. Osaston asukkaiden siirtoa tullaan suunnittelemaan kunnan perusturvaosastolta saatujen tietojen mukaan kuluvan vuoden aikana ja myös asukkaiden omaisten kanssa keskustellaan, haluavatko he läheisensä Huuponhoviin vai jonnekin toiseen asumisyksikköön.

Suunnitelma lisätä pitkäaikaista laitoshoitoa tarjoavan Huuponhovin asiakaspaikkoja on siinä mielessä erikoinen, että Joutsan kunta on ollut useaan otteeseen aikeissa myydä palvelukeskuksen. Esimerkiksi kevättalvella 2017 Joutsan Seutu uutisoi kunnan aikeista lakkauttaa Huuponhovin silloinen toiminta ja siirtää se Erkinpellolle kaavailtuun uuteen hoivakotiin. Tuolloin Attendo aikoi ostaa Huuponhovin kiinteistön ja sen yhteydessä olevan Mäntypirtin.

Vallitseva käsitys tuolloin oli se, että Huuponhovi ei sovellu tai soveltuu heikosti ikäihmisten vaativaan ympärivuorokautiseen hoivaan eli käytännössä tehostettuun palveluasumiseen, ellei asiakaspaikkamäärää vähennetä merkittävästi. Huuponhovin tilannetta on kuitenkin kunnan perusturvaosastolta saatujen tietojen mukaan tarkasteltu uudelleen viime syksynä ja asiasta on keskusteltu myös Aluehallintoviraston kanssa, eikä ympärivuorokautisen hoivan tarjoaminen tiloissa ole ollut täysin poissuljettua.

Asiakaspaikkojen määrän lisäämisen vuoksi Huuponhoviin voidaan jo nyt sijoittaa uusia ympärivuorokautista hoitoa tarvitsevia asiakkaita, kun aiemmin uusien asiakkaiden tulo on edellyttänyt ensin asiakaspaikan vapautumista.

Mitä tulee Koivulasta Huuponhoviin siirtyviin asiakkaisiin, heidän sijoituksensa kesto tai mahdollinen pysyvyys ratkaistaneen myöhemmin.

Huuponhoviin lisää sänkyjä asiakaspaikkojen lisäystä silmällä pitäen

Palvelukeskus Huuponhoviin hankitaan lisää asiakassänkyjä ja hoitotarvikkeita palvelukeskuksen asiakaspaikkojen määrään kaavailtua lisäystä silmälläpitäen.

Huuponhoviin hankitaan viime viikolla kokoontuneen Joutsan perusturvalautakunnan päätöksellä kahdeksan uutta sähkösäätöistä hoitosänkyä ja nousutuet niihin, muutamia patjoja, sekä uusi suihkulaveri ja nostovöitä henkilönosturiin. Hankintojen yhteisarvo on noin 17.000 euroa. Hankinta rahoitetaan Tauno ja Impi Hasan rahaston varoista.

Huuponhovin yhteydessä olevan Mäntypirtin asumisyksikön varustetasoa lisätään poistamalla vanhoja sänkyjä käytöstä ja ottamalla käyttöön tämän vuoden loppupuolella käytöstä poistuvasta Jousen Koivulasta vapautuvat sähkösängyt.

Tarja Kuikka