Joutsalainen perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman teki viime kuussa seikkaperäisen hallintokantelun Joutsan kunnanhallitukselle. Aiheena oli kunnan yleisessä tietoverkossa saatavilla olevat tiedot, joissa on useita puutteita. Internet-sivuilta uupuvat konserniohje, kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset sekä palveluista perittävät maksut.

Kantelija toteaa, että koska kuntalaki on tullut voimaan jo vuonna 2015, Joutsan kunnalla olisi ollut riittävästi aikaa toteuttaa Tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa -pykälän määräykset. Willman esitti, että kunnanhallitus antaisi johtaville viranhaltijoille huomautuksen ja edellytti asioiden korjaamista viipymättä.

Huomautuksia ei annettu maanantain kunnanhallituksen kokouksessa, mutta muuten asioissa myönnettiin olevan korjaamisen varaa. Kunnanhallitus piti tärkeänä, että kunnan palveluja ja toimintaa koskevat keskeiset tiedot ovat julkisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Willmanin huomioihin oli jo kiinnitetty huomiota, ja tilanne on korjaantumassa. Joutsan kunnan internet-sivut uudistuvat aivan piakkoin muutaman viikon sisällä. Uusilla sivuilla on pyritty huolehtimaan kaikista näistä tiedoista ja ohjeistuksista, joita kunnan sivustolla tulee olla saatavilla.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen ja talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen olivat esteellisiä asian käsittelyn ajan. Valmistelija toimi tällä kohtaa hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Niilo Peltonen.

Janne Airaksinen