Joutsan kunnanhallituksen konsernijaosto antoi maanantain kokouksessa kunnan edustajille konserniohjeet Leivonmäen Yritystalon osakekauppaa varten. Päätös oli ohjeistaa Yritystalon hallitusta ostamaan tarjotut osakkeet.

Iiris Ilmonen (kok.) teki vastaehdotuksen, että osakkeita ei osteta, mutta esitystä ei kannatettu. Hän ilmoitti jättävänsä eriävän mielipiteen.

Kiinteistöyhtiö Leivonmäen Yritystalolla on osakkeita 975 kpl, joista Joutsan kunta omistaa 775 osaketta (79,5%), Velorell Oy / pantinhaltija Keski-Suomen Osuuspankki 100 osaketta (10,25%) ja Pekka Tietäväinen 100 osaketta (10,25%). Velorell Oy:ta ei ole enää olemassakaan. Mahdollisen kaupan jälkeen kunnan omistusosuus kasvaisi 88,6 prosenttiin (775 osaketta).

Kiinteistöyhtiö Leivonmäen Yritystalon yhtiökokous päätti antaa yhtiön hallitukselle tehtäväksi valmistella 31.1.2020 mennessä yhtiön huoneistojen 5a ja 5b osakkeiden hankintaa. Konserniohje on annettu juuri tämän päätöksen vuoksi.

Kyseessä on suunnattu yhtiön omien osakkeiden hankinta huoneistoista 5a ja 5b, jotka molemmat kooltaan ovat 50 neliötä. Kiinteistöosakeyhtiö on velaton.

Hankittavaksi esitetyissä tiloissa toimii vuokralla yritys, jolla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus ja joka on valmis jatkamaan vuokralaisena. Vuokrat kattavat yhtiövastikkeen täysimääräisesti.

Jos osakekauppa toteutuu, samalla purkautuu 30.6.1994 allekirjoitettu osakassopimus, jossa osapuolina ovat Leivonmäen kunta (siirretty Joutsan kunnalle), Pekka Tietäväinen, Velorell Oy ja Keski-Suomen Osuuspankki (Velorell Oy:n omistamien osakkeiden pantinhaltijana).

Janne Airaksinen

Tagged with →