Ainakaan toistaiseksi Joutsan seutukunnan taloyhtiöt eivät ole innostuneet rakentamaan sähköautojen latausinfraa. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA myöntää juuri taloyhtiöille suunnattua julkista tukea sähköautojen latauspisteisiin. Sähköautojen latausinfra-avustuksella edistetään sähköautojen kotilatausmahdollisuuksien yleistymistä ja sitä kautta sähköautokannan kasvua.

YLE kertoo (7.1.2020), että kahtena edellisenä vuonna tukea on ollut saatavilla 1,5 miljoonaa euroa vuodessa, mutta tänä vuonna summa kasvaa 5,5 miljoonaan. Tuen määrä vaihtelee 35–50 prosenttia kustannuksista.

Toimituksen tiedossa ei ole yhtään taloyhtiötä seutukunnalla, jotka olisivat tähän tarttuneet. Myös Petteri Oksanen Joutsan Isännöintipalvelu Oy:stä kertoo, ettei ainakaan hänen hoidossa olevissa taloyhtiöissä ole tukea haettu. Monissa kiinteistössä investointilistan kärkipäässä ovat pikemminkin katot ja talotekniikka.

– Joidenkin taloyhtiöiden hallituksen keskusteluissa on kyllä puhuttu, että meidän tulisi pikkuhiljaa varautua tähän, mutta käytännön toimia ei ole vielä tehty, toteaa Oksanen.

Saman lähteen mukaan [YLE] kahden aiemman vuoden tukirahoilla on avustettu noin 3.000 latauspisteen rakentamista. On arvioitu, että tänä vuonna tukea saatettaisiin myöntää jopa yli 5.000 latauspisteelle. Lumme Energian mukaan Suomessa on vuoden 2019 alussa noin 2000 julkista latauspistettä.

Joutsan seutukunnalla on tällä hetkellä vain kaksi sähköautojen latauspistettä, ja kumpikin näistä sijaitsee huoltoasemalla. Huttulan Teboililla avattiin huhtikuussa viime vuonna latauspiste. Jo aiemmin vastaava latauspiste on otettu käyttöön Leivonmäen Teboililla. Molemmilla latauspisteillä huoltoasema tarjoaa sähkön asiakkailleen. Kyseiset pisteet ovat niin sanottuja asiointilatauspisteitä, joissa esimerkiksi 20 minuutin latauksella saa akkuihin lisävirtaa 40 kilometrin ajoon.

Jaakko Ikonen Teboil Huttulasta kertoo, että kesäaikaan latauksia tehdään päivittäin, mutta talvisaikaan tahti hidastuu. Ikonen arvioi, että noin 80 prosenttia latauksista koskee hybridi-malleja. Huttulan latausasema on niin sanottua keskinopeaa mallia.

Seuraava latauspiste tullee todennäköisesti Luhankaan, jossa sitä on suunniteltu kunnan investointeihin tälle vuodelle. Parhaillaan pysäköintialueeksi rakennettavalle Myllytien kentälle Joutsan taajamassa tulee varaus sähköauton latauspisteen rakentamiselle ja tämä tehdään myöhemmin, kun autojen määrä on suurempi.

Latausasemat voidaan jakaa kolmeen ryhmään latausnopeuden perusteella: hidas, keskinopea ja pikalataus. Sähköajoneuvojen lataus tapahtuu pääasiassa kotioloissa.

Avustusta kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutostöihin voi hakea asuinrakennuksen omistava yhteisö, eli tässä tapauksessa useimmiten tarkoitetaan asunto-osakeyhtiötä. Sähköautojen latausvalmiutta tulisi tällöin rakentaa vähintään viidelle autopaikalle.

Avustuksen perusteena oleviin kustannuksiin hyväksytään monenlaista työtä alkaen aina kartoituksesta latauspisteiden asentamismahdollisuuteen, käytännön rakennustöitä ja tietyillä kriteereillä myös itse latauslaitteeseen liittyviä kustannuksia.

Tuen saamiseen riittää valmius latauslaitteen asentamiselle myöhemminkin, yhtään laitetta ei tarvitse ottaa käyttöön. Valmiudeksi katsotaan se, että autopaikalta on yksinkertaisin toimin saatavissa käyttöön latauslaitteen vaatima sähkön syöttö.

Energiatehokkuuteen kantaa ottava Motiva Oy:n arvion mukaan (vuodelta 2018) täyssähköautojen ja lataushybridien määrä nousee 2020-luvulla Suomessa jopa neljännesmiljoonaan.

Janne Airaksinen

Kuva on Teboil Huttulan sähköautojen latausasemasta, jossa on käytössä keskinopea latauslaite.

Tagged with →