Jätteen kierrättäminen, kierrättämisen opettelu ja siihen opastaminen ovat tärkeitä asioita pienestä pitäen. Joutsan yhtenäiskoulun Ympäristöraadin näkemyksen mukaan lajittelupisteitä pitäisi olla jokaisessa Koulunmäen rakennuksessa tai vähintäänkin pihalla muiden jätesäiliöiden yhteydessä. Lajittelun pitäisi tietysti koskea oppilaiden lisäksi koko yhteisössä työskentelevää henkilökuntaa.

Tämän lukuvuoden Ympäristöraatiin kuuluvat 8.-9.-luokkien oppilaat Aimo Järvinen, Elias Laitinen, Anni Rasmus, Ada Romo, Jiri Törnvall, Ada Heino, Saku Karstila, Odessa Meinander, Elias Paappanen sekä Arttu Reponen. Raatilaiset ja moni muukin koulun oppilas ja opettaja ovat kiinnittäneet huomiota siihen, ettei koulussa kierrätetä muovia eikä kartonkia. Niinpä raadissa pohdittiin vaikuttamisen mahdollisuuksia ja päätettiin tehdä kuntalaisaloite asian edistämiseksi.

Joutsan yhtenäiskoulu on ollut vuodesta 2003 Vihreän lipun koulu. Vihreä lippu on kansainvälinen koulujen ympäristökasvatusohjelma. Koulu pyrkii toimimaan opetuksessa ja arkikäytänteissä ympäristöystävällisiä asenteita painottaen ja kehittäen. Keskeisessä asemassa työn etenemisessä ovat aktiivisesti toimivat ympäristöraatilaiset. Raati koostuu syksyllä valittavista yläluokkien oppilaista sekä opettajaraadin jäsenistä. Vihreän lipun opettajajäsenet ovat Päivi Mustalampi ja Liisa Liias.

Raati kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa kartoittamaan, suunnittelemaan ja toteuttamaan koulun kestävän kehityksen toimintaa, erilaisia tapahtumia ja tempauksia koko koulun hyväksi ja iloksi. Ympäristökasvatukselliset projektit ja teemat ovat sekä paikallisia että valtakunnallisia ajankohtaisia aiheita. Vihreän lipun toiminnan toivotaan osaltaan lisäävän kestävän kehityksen tietoisuutta, koulun viihtyisyyttä, yhteishenkeä ja oppilaiden aktiivisuutta. Lukuvuonna 2019 – 2020 koulumme Vihreän lipun teema on yhteinen maapallomme. Teemasivut löytyvät osoitteesta https://sites.google.com/edu.joutsa.fi/yhteinenmaapallo.

Liisa Liias

YLÄKUVA: Yhtenäiskoulun Ympäristöraati päätti joulukuun kokouksessaan tehdä kuntalaisaloitteen muovin- ja kartonginkeräyspisteiden saamiseksi Koulunmäelle. Kuvassa vasemmalla raadin opettajajäsen Päivi Mustalampi. (Kuva: Sanna Pienmäki).