Pohjois-Savon ely-keskus on jakanut vuoden 2019 aikana yhteensä noin 1,26 miljoonaa euroa avustuksina kalataloutta edistäviin hankkeisiin ja kalatalousaluetoimintaan.

Keski-Suomessa Pohjois-Päijänteen kalatalousalue on saanut käyttö- ja hoitosuunnitelman laatimiseen 7.500 euroa ja kalastuksenvalvonnan tehostamiseen 2.500 euroa. Suonteen kalatalousalue sai saman 7.500 euron summan käyttö- ja hoitosuunnitelman tekemiseen ja kalastuksenvalvonnan tehostamiseen 2.000 euroa.

Kyseinen virasto toimii Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena seitsemässä maakunnassa. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastonhoitomaksuista.

Kalastonhoitomaksuvarojen käyttökohteet on määritelty kalastuslaissa. Varojen jaolla edistetään erityisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon järjestämistä sekä vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä. Avustusten lisäksi ely-keskukset jakavat vuosittain hakemuksetta korvauksia vesialueiden omistajille kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä.

Järvi-Suomen 55 kalatalousaluetta saivat vuodelle 2019 yhteensä 572.794 euroa yleisavustuksina kalatalousaluetoimintaan. Uuden vuonna 2016 voimaan tulleen kalastuslain mukaisesti muodostetut kalatalousalueet aloittivat toimintansa vuoden 2019 alussa. Kalatalousalueet korvasivat aiemman lain mukaiset kalastusalueet. Kalatalousalueet ovat julkisoikeudellisia yhdistyksiä, joilla on useita lakisääteisiä tehtäviä. Yksi tärkeimmistä toiminnan alkuvuosien tehtävistä on kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotuksen laatiminen. Muita tehtäviä ovat muun muassa kalastuksenvalvonnan järjestäminen, kalastuksen yhtenäislupa-alueiden muodostamisen edistäminen ja kalavarojen käyttöön ja hoitoon liittyvä tiedotus.

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos olet 18–64-vuotias ja harjoitat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta. Maksun suuruus on 45 euroa/vuosi, 15 euroa/viikko ja 6 euroa/päivä.

Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä muualla paitsi vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla, erityiskohteissa ja Ahvenanmaan maakunnassa.

Janne Airaksinen