Luhangan perusturvalautakunta lykkäsi kannanottoa kunnan päivähoitojärjestelyistä keväälle. Kunnassa on haluttu pohtia päivähoidon järjestelyjä, koska lapsien määrä vähenee. Lautakunnan lisäksi asiaa on valmisteltu erillisessä työryhmässä, joka esitti, että asiaan palataan keväällä. Tällöin kunnalla on tarkat tiedot päivähoitoon tulevien lasten määrästä. Tarkoitus on pohtia, montako päivähoitopaikkaa kunnassa jatkossa on. Tällä hetkellä lasten päivähoito on järjestetty ryhmäpäivähoitona Luhangan kirkonkylässä ja Tammijärvellä. 

Selvityksessä on kysytty myös lasten vanhempien näkemyksiä.

Luhangassa syntyi vuosina 2015–2019 yhteensä kahdeksan lasta, jotka siis ovat ensi syksynä päivähoitoiässä.

Markku Parkkonen

Tagged with →