Vuoden ensimmäisessä numerossa paikallislehti Joutsan Seutu käsitteli uutista, jossa kiinteistöosakeyhtiö Leivonmäen Yritystalo harkitsee ostavansa kaksi Keski-Suomen Osuuspankin hallussa olevaa osakehuoneistoa. Kunta omistaa kiinteistöosakeyhtiössä enemmistön 79,49 prosenttia osakkeista.

Yritystalon osakkaiden yhtiökokous päätti 3.1., että yhtiön hallitus käsittelee osakekauppaa seuraavassa kokouksessaan. Kunta pitää konsernijaoston kokouksen ennen tätä seuraavaa yhtiön hallituksen kokousta ja saa konserniohjeet sitä kautta.

Konsernijaosto on koottu kunnanhallituksen jäsenistä, ja siinä ovat Niilo Peltonen (varalla Jarmo Liukkonen), Maija Salonen (Sari Hovila), Iiris Ilmonen (Terhi Toivonen), Petteri Oksanen (Jouni Hautakangas) ja Keijo Suomalainen (Ari Solatie). Konsernijaoston tehtäviin kuuluu muun muassa linjaukset Joutsan omistajapolitiikasta suhteessa kunnan tytäryhtiöihin.

Myös Keski-Suomen Osuuspankilta kysyttiin pankin näkemystä sen myyntihalukkuudesta ja syistä siihen. Pankinjohtaja Pasi Eronen vastasi viestillä, jonka mukaan pankki ei kommentoi mitenkään tätä asiaa julkisuudessa.

Lehden numerossa 1/2020 esitettyihin avoimiin kysymyksiin vastasi kunnanjohtaja Harri Nissinen. Julkaisemme ohessa vanhat 27.12.2019 lähetetyt kysymykset uudelleen, ja niiden perässä on kunnanjohtaja Nissisen 7.1. lähettämät vastaukset.

1: Miksi tämä kauppa tehdään? Mihin perustuu KOY Leivonmäen Yritystalon tarve ostaa yksi osakkeenomistaja ulos (Keski-Suomen Osuuspankki)?

– KSOP ei ole osakkeen omistaja. Osakkeen omistajaa Velorell Oy:ta ei ole enää olemassa.

2: Kun Joutsan kunta on KOY Leivonmäen Yritystalon enemmistöosakas, ja kunnan omistajaohjausta säätelee konsernijaosto ja kunnanhallitus, niin voidaanko tällainen kauppa tehdä ilman omistajaohjauksen lausuntoa? Toisin sanon, tarvitaanko konsernijaoston tai kunnanhallituksen päätös asiasta?

– Konsernijaosto käsittelee asiaa seuraavassa kokouksessaan ja antaa tarvittavat konserniohjeet. Sinänsä yhtiökokous olisi voinut käyttää myös omaa harkintaansa.

3: Kuten tiedämme, aikaisemmin kunnallispoliitikot ovat tyrmänneet osakkaiden oston. Lisäksi tuoreimmassa joulukuun kunnanvaltuuston kokouksessa useat johtavat poliitikot lausuivat, että kunnan kiinteistökuluja pitää alentaa ja turhista kiinteistöistä päästä eroon. Kyseinen kiinteistöosakeyhtiö on käytännössä kunnan tytäryhtiö, joten voi päätellä, että nämä linjaukset koskevat myös sitä. Konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Mikä on toimintaohjeen sisältö tässä tapauksessa?

– Ohje voinee koskea osakkeiden hankintaa. Aikaisempiin käsittelyihin verrattuna tilannekuva on muuttunut merkittävästi.

4: Nyt päätöksen viedä kauppa yhtiökokoukselle 3.1. on tehnyt KOY:n vanha hallitus, koska yhtiökokoukset tässä välissä on jätetty pitämättä, jolloin vanha puheenjohtaja entinen Pekka Takala on edelleen ollut mukana. Hänet mainitaan tuoreimmissa pöytäkirjoissa edelleen KOY Yritystalon hallituksen puheenjohtajana.

Kunnan konsernijaosto on kuitenkin 22.1.2018 päättänyt henkilövalinnoista KOY Yritystalon hallitukseksi: Harri Nissinen käyttää kunnan ääni- ja puhevaltaa, ja yhtiön hallituksen muodostavat Nissinen, Iiris Ilmonen ja Pekka Tietäväinen. Koska konsernijaoston pöytäkirjassa on Nissisen nimen takana lyhenne pj, jaosto epäilemättä haluaa hänet hallituksen puheenjohtajaksi.

Onko päätös tuoda osakkeiden osto 3.1. 2020 kokoukseen juridisesti oikein, vaikka hallituksen kokoonpano ei ole konsernijaoksen päätöksen mukainen?

– Ks. edellinen viestini. Uusi hallitus käsittelee asian.

Tilannekuvan muuttumisella aikaisempiin käsittelyihin verrattuna Nissinen viitannee ainakin siihen, että osakkeisiin ei sisälly lainaa. Keski-Suomen Osuuspankki on näin ollen maksanut pois osakkeisiin kohdistuneen osuuden taloyhtiön lainoista.

Osuuspankin niukan tiedotustaktiikan vuoksi hieman jää epäselväksi myyjän määrittely. Keski-Suomen Osuuspankki ei siis Nissisen vastauksen perusteella ole osakkeen omistaja, eikä osakkeen omistajaa Velorell Oy:tä ole enää olemassa, niin kuka sitten on myyjänä?

Termi pantinhaltija onkin ilmeisesti tässä tapauksessa oikeampi nimitys myyjälle kuin osakkeenomistaja. Osakassopimuksessa vuodelta 1994 lukee, että: Keski-Suomen Osuuspankki sitoutuu hoitamaan Velorell Oy:n puolesta hoito- ja rahoitusvastikkeet niin kauan kuin yhtiön osakkeet ovat pankilla pantteina. Yhtiön osakkeiden panttauksessa tai omistuksissa tapahtuvat muutokset edellyttävät kaikkien osapuolten hyväksymisen.

Janne Airaksinen

Yläkuvassa Leivonmäen Yritystalo, kuvan päädyssä sijaitsevat ostoaikeiden kohteina olevat huoneistot.

Lue tästä Joutsan Seudun digissä 2.1.2020 julkaistu edellinen uutinen aiheesta.