Joutsan seurakunnan itsenäisyys nousi vuoden ensimmäisessä kirkkovaltuuston kokouksessa esille, kun kirkkovaltuutettu Niilo Nieminen esitti selvitettäväksi liitosta Jyväskylän seurakuntaan. Nieminen on pitänyt ideaa esillä jo pidemmän aikaa, mutta se ei näytä nauttivan kovin suurta suosiota ainakaan seurakunnan luottamushenkilöiden piirissä. Kirkkovaltuustossa Niemisen esitys tyrmättiin äänin 12-2. Reilu vuosi sitten pidetyssä seurakuntavaalien keskustelutilaisuudessa selkeä enemmistö vaalien ehdokkaistakin halusi pitää Joutsan seurakunnan itsenäisenä.

Valtuuston keskustelussa muistutettiin muun muassa siitä, että liitoksessa seurakunnan mittava metsäomaisuus siirtyisi Jyväskylän hallintaan. Samaten arveltiin, että seurakunnan paikallisten työntekijöiden määrä vähenisi edelleen, mikäli Joutsa kuuluisi Jyväskylän seurakuntaan. Liitoksen selvittämistä puolustanut Niilo Nieminen puolestaan muistutti, että liitoksella voitaisiin turvata vahva seurakuntatyö paikkakunnalla.

Joutsan kirkkovaltuustosta ei liitosajatukselle löydy kannatusta, joten se ei ainakaan lähivuosina etene. Kun seurakunnan taloudessakin saataneen nenä taas pinnalle, jäänevät liitospuheet pohdinnan tasolle.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →