Joutsan Jousipartion syyskokous pidettiin 18.12.2019 Joutsan Seurakuntakodilla. Kokous vahvisti toimintasuunnitelman uudelle toimintavuodelle. Tärkeimpänä tavoitteena toimintasuunnitelmassa nousee esille uuden partiokolon löytyminen ja uuden partioryhmän aloittaminen.

Joutsan Jousipartion partiokolona toimi pitkään niin kutsuttu Annan Kammari Joutsan seurakunnan vanhalla seurakuntakodilla. Kun kiinteistö poistettiin käytöstä, on partiotoimintaa jatkettu seurakuntakodilla sekä vaihtelevasti myös muissa paikoissa, muun muassa Mieskonmäen koululla.

Partiokolo on siis partiolaisten kokoontumistila, jossa partioryhmät kokontuvat viikoittain. Tällä hetkellä haussa on tila, jossa partiolaiset voivat vapaasti kokoontua ja tehdä tilastaan omanlaisensa. Jousipartiolla on partiomaja ja sauna Mainiemessä, mutta tämä ei sovellu viikkotoimintaan.

Kokouksessa valittiin lippukunnanjohtajaksi ja sihteeriksi Hanne Laitinen ja rahastonhoitajaksi Maritta Åkman-Mustonen. Muita hallituksen jäseniä ovat Paula Jylhä-Åkman, Mikko Pylvänäinen, Kati Flinkman ja uutena Minerva Herrala.

Herrala on myös kiinnostunut partioryhmän vetämisestä. Tällä hetkellä Joutsan Jousipartiossa ei ole säännöllisesti kokoontuvaa ryhmää. Herrala pitää tärkeänä oman kolon löytymistä, jotta lapsia ja nuoria saadaan mukaan toimintaan.

Tammikuun 22. päivä järjestetään tapahtuma, jonka tarkoituksena on aktivoida partiotoimintaa Joutsassa ja löytää uusia aikuisia mukaan toimintaan, mikä osaltaan mahdollistaa lasten ja nuorten partiotoiminnan Joutsassa. Tähän tapaamiseen ovat tervetulleita kaikki partiotoiminnasta kiinnostuneet. Mukana on myös Järvi-Suomen partiolaisten lippukuntakoordinaattori Nalle Velling.

Hanne Laitinen