Valtioneuvosto on päättänyt muuttaa päiväkotien henkilöstön ja lasten välistä suhdelukua. Muutoksen jälkeen päiväkodeissa on seitsemän lasta yhtä kasvattajaa kohden. Suhdeluvun muutos koskee kolme vuotta täyttäneitä lapsia, jotka ovat päiväkodissa yli viisi tuntia päivässä. Asiasta tiedotti opetus- ja kulttuuriministeriö 30.12.2019.

Nykyinen suhdeluku, 1/8, on ollut voimassa 1.8.2016 lähtien. Tavoitteena on parantaa varhaiskasvatuksen laatua. Kun kasvattajia on enemmän lapsia kohden, on heillä enemmän aikaa lapsille ja paremmat mahdollisuudet vastata kunkin lapsen yksilöllisiin tarpeisiin. Myös henkilöstön työhyvinvointi paranee.

Asetusmuutos astuu voimaan 1.8.2020 yhdessä subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajauksen poiston kanssa.

Joutsan kunnan varhaiskasvatuksen esimies Annikki Lehto kertoo tarkemmin, miten uudistus vaikuttaa Joutsan kunnassa.

– Suhdeluku (1:7) vaikuttaa ainoastaan päiväkotien (Koivukumpu ja Esikot) varhaiskasvatuksessa oleviin lapsiin. Perhepäiväkotien kasvattaja/lapsi suhde pysyy ennallaan (1:4,5).

– Tulevana toimintakautena 2020–2021 päiväkoti Esikoissa on niin suuri ryhmä pelkästään esiopetuksessa olevia lapsia, että viisivuotiaiden ryhmää ei sinne voida sijoittaa, joten muutos koskee ainoastaan päiväkoti Koivukumpua yli 3-vuotiaiden ryhmiä, kertoo Lehto.

Lapsia on tällä hetkellä varhaiskasvatuksessa noin 125, joista subjektiivisen oikeuden piirissä 12 lasta. Maksuttomaan viisivuotiaiden varhaiskasvatukseen osallistuu tällä hetkellä 39 lasta.

Henkilökuntaa rekrytoidaan tarvittaessa lisää, ja tälläkin hetkellä varhaiskasvatuksessa on kaksi sijaisuutta avoinna.

– Leivonmäelle on ilahduttavasti muuttanut lapsiperheitä. Olemme jo kauan toivoneet remonttia Keltasirkun tiloihin ja ensi kesänä ainakin pienimuotoinen remontti on tulossa, toteaa Lehto Leivonmäen taajaman tilanteesta.

Hänen mukaansa kunnan velvollisuus on joka tapauksessa järjestää varhaiskasvatusta varhaiskasvatuslain mukaisesti. Tilakysymykset ovat olleet pohdinnassa lähinnä päiväkoti Koivukummun epäkäytännöllisten tilojen vuoksi.

Janne Airaksinen

Korjattu 20.1. tietoa perhepäivähoitajien kasvattaja/lapsi -suhdeluvusta.

Tagged with →