Joutsan seurakunta täyttää tänä vuonna 160 vuotta. Tasavuosia ja hiippakuntavaihdosta Lapuan hiippakuntaan juhlitaan 16.2., jolloin Lapuan piispa Simo Peura tulee ensivierailulle seurakuntaan.

Teuvo Jaakkolan (kuvassa vas.) johtama kirkkovaltuusto avasi juhlavuoden kokouksessaan 2.1. keskustelemalla seurakunnan tulevaisuudesta. Valtuuston käsitellessä taloustoimistoyhteistyötä Muuramen ja Toivakan seurakuntien kanssa kirkkovaltuutettu Niilo Nieminen esitti, että yhteistyön valmistelussa otettaisiin vuoden aikalisä ja aloitettaisiin pikaisesti selvitys Joutsan seurakunnan liittämisestä osaksi Jyväskylän seurakuntaa.

Niemisen ehdotusta kannatti ainoastaan Teuvo Kuitunen, joten kirkkoneuvoston esitys taloustoimistoyhteistyöstä hyväksyttiin äänin 12-2 (2 tyhjää).

Taloustoimistoyhteistyössä on tarkoitus yhdistää kolmen seurakunnan taloustoimistot siten, että niistä vastaisi kolme työntekijää, joista yksi olisi Joutsan seurakunnan talouspäällikkö. Järjestelystä arvioidaan syntyvän säästöä Joutsan seurakunnalle noin 12.000 euroa vuodessa. Ajatuksena on, että työntekijät voisivat kukin erikoistua omille toiminta-alueilleen taloushallinnossa.

Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Pekka Hujanen katsoi, että jo käynnissä ollut Toivakan ja Muuramen vastaava yhteistyö on hyödyttänyt erityisesti Toivakan seurakuntaa suuresti. Hujanen uskoi, että Jyväskylään liittymisestä seuraisi lähinnä omaisuuden ja työntekijöiden menetyksiä verrattuna itsenäisenä seurakuntana jatkamiseen.

Niilo Nieminen puolestaan totesi, että Jyväskylän seurakunta on panostanut muun muassa Korpilahdelle runsaskätisesti. Hän muistutti, että tärkeintä olisi varmistaa vahvan seurakuntatyön säilyminen.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessa myös ensi vuoden talousarvion. Budjetissa ennakoidaan suunnilleen nollatulosta, alijäämäksi arvioidaan 317 euroa. Vuoden 2020 verotulokertymäksi arvioidaan 850.000 euroa, kun vuonna 2019 veroja kertyi 890.000 euroa. Puunmyyntituottoja budjettiin sisältyy 120.000 euroa ja henkilöstökulut ovat noin 580.000 euroa.

Seurakunta on aiempina vuosina tehnyt isoja säästöjä henkilöstöstä, joten kuluvan vuoden höyläykset tehdään pääosin muualta, muun muassa kiinteistönhoidosta.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja, kirkkovaltuutettu Teuvo Kuitunen toivoi, että seurakuntaan perustettaisiin kiinteistöjen korjausrahasto, jotta voitaisiin varautua tuleviin korjauksiin. Kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Pekka Hujanen totesi, että miinustuloksista on vaikea siirtää mitään rahastoihin. Hujanen katsoi, että seurakunnan taloutta on edelleen laitettava kuntoon ja ryhdyttävä pohtimaan muun muassa kiinteistömenojen karsimista.

Kirkkovaltuuston kokouksessa jätettiin seitsemän valtuutetun allekirjoittama aloite, jossa toivottiin seurakunnan johtoryhmän työskentelyn tehostamista ja selkeyttämistä.

Seurakunnan vuosi 2020

  • Joutsan seurakunta täyttää 160 vuotta.
  • Lapuan seurakunnan piispa Simo Peura vierailee seurakunnassa sunnuntaina 16.2.
  • Kirkkoherra Tuula Leppämäki painotti kirkkovaltuustossa seurakunnan perustehtävää: Jumalan sanan julistamista.
  • Vuoden 2020 teemana seurakunnassa on ”Kasvokkain”, millä halutaan korostaa henkilökohtaisia kohtaamisia.
  • Luhangan kappeliseurakunnassa on tulossa Markuksen evankeliumi -näytelmä.
  • Vapaaehtoisia kannustetaan osallistumaan entistä enemmän seurakunnan toimintaan.
  • Seurakunnassa on tarkoitus järjestää hautausmaakierroksia.

Markku Parkkonen