Suomen kunnissa alkaa olla jo vakiintunut perinne ryhtyä odottelemaan maan hallituksen sote-uudistusta. Niinpä tänäkin vuonna kuntien viranhaltijat ja luottamushenkilöt suuntaavat toiveikkaan katseensa kohti valtioneuvostoa: joko nyt saataisiin uudistus valmiiksi.

Aiemmat sote- ja kuntauudistukset ovat kaatuneet, koska puolueet ovat halunneet mahduttaa niihin sellaisia tavoitteita, jotka eivät ole olleet eduskunnassa läpivietävissä. Esimerkiksi viimeisin yritys kaatui, koska muut puolueet eivät sulattaneet kokoomuksen ajamaa yksityisen palvelutuotannon nostamista julkisen rinnalle. Jälkiviisaasti voi sanoa, että aiempiin uudistuksiin on yritetty tunkea liian monta liikkuvaa osaa.

Sote-uudistus pitäisi kuitenkin saada tehdyksi. Todennäköisesti ja toivottavasti hallitus tulee esittämään sosiaali- ja terveydenhuollon keskittämistä maakunnallisille toimijoille. Tärkeintä olisi saada maakunnallisesti erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto saman toimijan alaisuuteen. Tämä on tärkeää, jotta hoidon koordinointi kunkin potilaan kohdalla onnistuisi mahdollisimman hyvin.

Aiemmassa kaatuneessa maakuntauudistuksessa oli hyviä piirteitä, kuten maakuntavaalit ja vaikkapa työvoimahallinnon yhdistäminen maakuntiin. Näitä tavoitteita on ryhdyttävä edistämään, kunhan sote-uudistus saadaan ensin valmiiksi.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →