Joutsan kunnassa on ollut haettavana palveluohjaajan työsuhde, ja hakuaika päättyi 2.12. Palveluohjaajan toimeen valittiin kuntoutuksen ohjaaja Katja Toiviainen ja varalle sosionomi Kaisa Kosloff.

Määräaikaan mennessä hakemuksensa jättivät Essi Kokko, palveluneuvoja/geronomi, Kaisa Kosloff, sosionomi/ohjaaja, Terhi Kämppi, palveluohjaaja/sairaanhoitaja, Tarja Parkkinen, sairaanhoitaja, Henna-Leea Rilasmaa, sairaanhoitaja, Katja Toiviainen, kuntoutuksen ohjaaja/lähihoitaja ja Veera Vornanen, fysioterapeutti.

Palveluohjaajan kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opintotasoinen tutkinto. Haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa. Haastattelijoina toimivat kotihoidon esimies Marjatta Virtanen, kehitysvammahuollon esimies Sirkka-Helinä Huru ja kotihoidon vastaava sairaanhoitaja Eija Rämö.

Tehtävä on Joutsan kunnassa uusi, joten hakijoilta toivottiin vahvaa kokemusta palveluohjaajan työstä. Palveluohjaajan keskeisiin tehtäviin kuuluvat ikäihmisten ja vammaisten monipuolinen ohjaus ja neuvonta, palvelutarpeen arviointi, kotiin tehtävät arviointikäynnit, hoito- ja palvelusuunnitelman valmisteleminen, palveluiden järjestäminen ja toteutumisen varmistaminen.

Yhteistyö asiakkaan ja asiakasta hoitavien eri tahojen sekä palveluntuottajien kanssa on tärkeää tehtäväaluetta.

Janne Airaksinen

Tagged with →