Luhangan kunnan teettämä kiinteistöselvitys tuo jatkossa kunnalle yli 50.000 euron lisätulot kiinteistöveron muodossa. Selvityksessä kunnan rakennuskantaa tarkastettiin kiinteistöveron oikeellisuuden näkökulmasta. Selvityksessä vertailtiin rakennus- ja huoneistorekisterin sekä verottajan kiinteistöveroluettelon tietoja. Tarkastelun kohteena olivat ne rakennus- ja huoneistorekisterin tiedot, jotka puuttuvat verottajan kiinteistöveroluettelosta tai joita ei ole päivitetty ajantasaisiksi.

Näiden lisäksi kerättiin rakennusten ajankohtaisia tietoja kiinteistöjen omistajilta ja tehtiin epäselviä tietoja sisältäville kiinteistöille rakennusten mittauskäyntejä ja katselmuksia.

Hankkeen laskettu lisäys kiinteistöverokertymään vuosittain on 52.260 euroa. Verokertymän lisäys oli yllättävänkin suuri, sillä hankkeen käynnistysvaiheessa arveltiin lisätuloa tulevan muutamia kymmeniä tuhansia vuodessa.

Hankkeessa löytyi rekisteristä puuttuvia rakennuksia 1.020 kpl. Suurin osa näistä rakennuksista ei ole aikoinaan vaatinut rakennuslupaa. Lisäksi olemassa oleviin rakennuksiin tehtiin pinta-ala tietojen tarkennuksia vastaamaan niiden nykytilannetta.

Rakennus- ja huoneistorekisterissä jo olevien rakennusten tiedoissa on saattanut olla puutteita. Esimerkiksi vanhan rakennuksen pinta-ala ei ole aina rekisterissä ajan tasalla. Nämä muutokset ja laajennukset eivät ole vaatineet lupaa, ja siten ne eivät ole päivittyneet rekistereihin. Näitä muutoksia on 401 rakennuksessa.

Kiinteistöveroselvitys maksoi Luhangan kunnalle noin 44.000 euroa eli sen kustannukset saadaan katettua jo ensimmäisen vuoden verotulojen lisäyksellä.

Markku Parkkonen