Joutsan kunta hankkii kenkiin kiinnitettävät liukuesteet kaikille 70 vuotta viime vuonna täyttäneille ja tänä vuonna täyttäville joutsalaisille. Kyseisiin ikäluokkiin kuuluu kaikkiaan noin 170 henkilöä.

Liukuesteet luovutetaan henkilökohtaisesti. Niiden jakamisajankohta ja se, miten jakaminen käytännössä tapahtuu, ilmoitetaan Joutsan kunnan kotihoidon esimies Marjatta Virtasen mukaan erikseen.

Päätöksen liukuesteiden hankinnasta teki Joutsan perusturvalautakunta. Hankinnasta koituviin arviolta noin 4.000 euron kustannuksiin lautakunta päätti käyttää Reino Järvisen rahaston varoja.

Tilastojen mukaan yli 65-vuotiaiden suomalaisten yleisin tapaturma on kaatuminen tai putoaminen matalalta. Joka kolmas yli 65-vuotias ja joka toinen 80-vuotias kaatuu vähintään kerran vuodessa.

Kaatumisalttius kasvaa erityisesti korkeassa iässä ja kun liikkumiskyky, aistit ja tiedonkäsittelytoiminta heikkenevät. Kaatumisen riskiä lisäävät myös aiemmat kaatumiset ja kaatumisen pelko.

Tarja Kuikka