Toisinaan kuulee pohdintaa siitä, ovatko kunnalliset lautakunnat pelkkiä kumileimasimia, kun varsinaiset päätökset tehdään kunnanhallituksen pienessä piirissä. Joskus on näin ehkä ollutkin, mutta ainakaan Joutsan nykyisessä kunnalliskulttuurissa tällainen vallankeskitys ei näytä olevan todellisuutta. Näyttää pikemmin siltä, että kunnanhallitus ja valtuusto pyrkivät siirtämään valtaa ja vastuuta lautakunnille.

Äskettäin esimerkiksi tekninen lautakunta halusi laittaa pari merkittävää asiaa kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnan johto ei tätä hallintosääntöön vedoten hyväksynyt, vaan laittoi asiat bumerangina takaisin lautakunnan pöydälle, josta ne sitten lähtivätkin eteenpäin.

Joissakin tapauksissa on vaikuttanut siltä, että lautakunnan – ja käytännössä lautakunnan esittelijän – kantaa kunnioitetaan kunnanhallituksessa niin paljon, ettei ilmeisiin valmistelun virheisiinkään haluta puuttua. On tietenkin hienoa, että luottamushenkilöt eivät liiallisesti kyseenalaista viranhaltijoiden näkemyksiä, mutta kyllähän valmisteluakin pitäisi osata katsoa kriittisellä silmällä.

Tuorein esimerkki vallan ja vastuun siirrosta lautakunnille nähtiin Joutsan valtuustossa, kun lakkautusuhan alla olevan Mieskonmäen koulun mahdollinen jatkoaika annettiin hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Hyvä, että asiantuntijalautakuntaa kuullaan tällaisessa asiassa. Toivottavasti valtuutettujen motiivina ei myöskään ollut vastuun pakoilu.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →