Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksensä Kalle Willmanin tekemästä kunnallisvalituksesta 20.12. Valitus hylättiin, ja siten Hämeenlinnan hallinto-oikeuden asiassa aikaisemmin antama päätös pidettiin voimassa.

Asia koski Joutsan poliittisessa elämässä tapahtunutta perusturvalautakunnan erottamisprosessia ja sen valmistelua. Joutsan kunnanhallitus päätti 27.5.2019 olla antamatta erillistä lausuntoa perusturvalautakunnan erottamista valmistelevalle tilapäiselle valiokunnalle. Kunnanhallitus jätti 10.6. Willmanin oikaisuvaatimuksen tutkimatta sillä perusteella, että edellä mainittu päätös koski vain valmistelua.

Kuntalain mukaan päätöksestä, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta. Lausunnon antaminen tai antamatta jättäminen tilapäiselle valiokunnalle koski vain valmistelua. Näin asian ratkaisi myös hallinto-oikeus, ja KHO oli samaa mieltä.

KHO ei tutkinut Willmanin toista vaatimusta kunnanvaltuuston 17.6. tekemän päätöksen täytäntöönpanon kieltämisestä. Tämä liittyi valtuuston tekemään perusturvalautakunnan erottamiseen.

Janne Airaksinen

Tagged with →