Paikallislehden saamien tietojen mukaan Leivonmäellä sijaitsevan Yritystalon osakkeiden omistussuhteissa olisi tulossa muutoksia. Kiinteistöosakeyhtiö Leivonmäen Yritystalo harkitsee ostavansa rakennuksessa olevat kaksi Keski-Suomen Osuuspankin osakehuoneistoa. Osakkaiden hinnaksi on huhuttu yksi euro per tila.

Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissinen vahvistaa, että yhtiö todella harkitsee tällaista.

– Hallitus kokoontuu ja todennäköisesti yhtiökokous saa asian asialistalle. Jos yhtiö ostaa, niin käyttötarkoitus (huoneistot) säilynee edelleen, eli nykyinen vuokralainen jatkaa yhtiön vuokralaisena, kertoo Nissinen.

Kunta omistaa Jukolan Juuston ja Karoliinan Kestikievarin tilat ja loput ovat olleet pienempien osakkeenomistajien hallussa. Päädyssä olevat osakkeet ovat Keski-Suomen Osuuspankin hallussa. Joutsan kunta omistaa tällä hetkellä 79,49 prosenttia kiinteistöosakeyhtiöstä.

Kiinteistö Oy Leivonmäen Yritystalon toimitusjohtaja Marko Nikkanen kertoo, että kyseessä on suunnattu yhtiön omien osakkeiden hankinta. Yritystalon huoneistot 5a ja 5b, jotka molemmat ovat kooltaan 50 neliötä ja tällä hetkellä Osuuspankin hallinnassa.

Yhtiön taloudellisen tilanteen kerrotaan olevan hyvä ja maksuvalmiuden kunnossa. Yritystalolla ei ole lainaa, joten tällä hetkellä se on velaton. Mikäli yhtiökokous hyväksyy osakehankinnan, niin se rahoitetaan yhtiön olemassa olevista kassavaroista. Nyt yhtiölle tarjotut osakkeetkin ovat velattomia.

Leivonmäen Yritystalo on ollut usein julkisuudessa. Osuuspankki on ainakin kahdesti, vuosina 2008 ja 2016, yrittänyt myydä osakkeitaan kunnalle.

Alun perin 20.12. julkaistua juttua on päivitetty uusilla tiedoilla.

Janne Airaksinen

Info

Kiinteistö Oy Leivonmäen Yritystalon osakkeiden määrä

• Nyt (ns. ulkona 975 osaketta): Joutsan kunta noin 79,5 % (775 osaketta), Velorell Oy/pantinhaltija Keski-Suomen Osuuspankki 10,25 % (100) ja Pekka Tietäväinen 10,25 % (100).

• Mahdollisen kaupan jälkeen (ns. ulkona 875 osaketta ja yhtiöllä itsellään hallussa 100 osaketta): Joutsan kunta 88,6 % (775) ja Tietäväinen 11,4 % (100).

• Yhtiövastikkeet tällä hetkellä: arvonlisäverollinen yhtiövastike 2,75 e/m2/kk + alv 24 % ja arvonlisäveroton hoitovastike 3,41 e/m2/kk.

• Jos osakkeet siirtyvät Yritystalolle, niin yhtiövastikkeita ei ao. huoneistojen osalta yhtiöltä itseltään kannettaisi. Korvaavaa tuloa on mahdollista saada vuokratuloilla.

• Mikäli osakekauppa toteutuu, niin siinä tilanteessa 30.6.1994 allekirjoitettu osakassopimus samalla mitätöityy ja raukeaa. Tuolloin Keski-Suomen Osuuspankki sitoutui hoitamaan Velorell Oy:n puolesta hoito- ja rahoitusvastikkeet niin kauan kuin yhtiön osakkeet ovat pankilla pantteina.

Janne Airaksinen

Avoimiin kysymyksiin ei valitettavasti ehditty saada lomien takia vastauksia

Ennakkojuttu kauppa-aikeista julkaistiin Joutsan Seudun digi-lehdessä 20.12. Sen jälkeen lehden saamien lisätietojen jälkeen esille nousi tarve tehdä jatkojuttu aiheesta. Niiden johdosta Joutsan kunnanjohtaja Harri Nissiselle lähetettiin 27.12. neljän kysymyksen paketti. Kuten vuodenvaihteessa usein käy, hän on lomalla 2.1.2020 asti, eikä näin ollen pystynyt vastaamaan tällä aikataululla. Asiaan palataan seuraavassa paperilehdessä ja sitä ennen digi-versiossa.

Kysymys 1: Miksi tämä kauppa tehdään? Mihin perustuu KOY Leivonmäen Yritystalon tarve ostaa yksi osakkeenomistaja (Keski-Suomen Osuuspankki) ulos?

Kysymys 2: Kun Joutsan kunta on KOY Leivonmäen Yritystalon enemmistöosakas, ja kunnan omistajaohjausta säätelee konsernijaos ja kunnanhallitus, niin voidaanko tällainen kauppa tehdä ilman omistajaohjauksen lausuntoa? Toisin sanon, tarvitaanko konsernijaoksen tai kunnanhallituksen päätös asiasta?

Kysymys 3: Kuten tiedämme, aikaisemmin kunnallispoliitikot ovat tyrmänneet osakkaiden oston. Lisäksi tuoreimmassa joulukuun kunnanvaltuuston kokouksessa useat johtavat poliitikot lausuivat, että kunnan kiinteistökuluja pitää alentaa ja turhista kiinteistöistä päästä eroon. Kyseinen kiinteistöosakeyhtiö on käytännössä kunnan tytäryhtiö, joten voi päätellä, että nämä linjaukset koskevat myös sitä.

Konsernijaosto antaa yhtiökokousedustajille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Mikä on toimintaohjeen sisältö tässä tapauksessa?

Kysymys 4: Nyt päätöksen viedä kauppa yhtiökokoukselle 3.1. on tehnyt KOY:n vanha hallitus, koska yhtiökokoukset tässä välissä ovat jääneet pitämättä, jolloin entinen puheenjohtaja Pekka Takala on edelleen ollut mukana. Hänet mainitaan tuoreimmissa pöytäkirjoissa edelleen KOY Yritystalon hallituksen puheenjohtajana.

Kunnan konsernijaosto on kuitenkin 22.1.2018 päättänyt henkilövalinnoista KOY Yritystalon hallitukseksi: Harri Nissinen käyttää kunnan ääni- ja puhevaltaa yhtiökokouksessa, ja yhtiön hallitukseen olivat menossa kunnan taholta Nissinen ja Iiris Ilmonen. Koska konsernijaoston pöytäkirjassa on Nissisen nimen takana lyhenne pj, jaosto epäilemättä haluaa hänet hallituksen puheenjohtajaksi.

Onko päätös tuoda osakkeiden osto 3.1. 2020 kokoukseen juridisesti oikein, vaikka hallituksen kokoonpano ei ole konsernijaoksen päätöksen mukainen?

Janne Airaksinen

Yläkuva: Keski-Suomen Osuuspankin hallussa olevat osakehuoneistot sijaitsevat tässä päässä kiinteistöä.