Keski-Suomen pelastuslaitos käynnisti viime vuonna maakunnan alueella Lapset pelastavat henkiä -projektin, jonka tarkoituksena on opettaa lapsille hätätilanteessa toimimista. Euroopan elvytysneuvoston Kids save lives -projektiin pohjautuvan, Keski-Suomen pelastuslaitoksen työntekijöiden kehittämän koulutuksen tavoitteena on tutustuttaa kaikki maakunnan alakoulujen neljäsluokkalaiset hätäilmoituksen tekoon ja hätäensiavun alkeisiin.

Joutsan yhtenäiskoulun neljäsluokkalaiset pääsivät harjoittelemaan hätätilanteessa toimimista hiljattain, kun Keski-Suomen pelastuslaitoksen Joutsan yksikössä ensihoitajina työskentelevät Aimo Puolakka ja Aki Meinander sekä kalustonhoitaja-palomies Jiro Heino vierailivat koululla.

Tilaisuudessa käytiin läpi hätäilmoituksen tekemistä, tajuttoman potilaan kohtaamista ja tämän kylkiasentoon laittamista sekä paineluelvytystä. Aiheisiin perehdyttiin ensin teoriatasolla ja sen jälkeen oppilaat saivat harjoitella kylkiasentoon laittamista ja elvytystä käytännössä.

Elias Järvinen on kääntänyt potilaan oikeaan asentoon ja varmistaa vielä, että tämän hengitystiet ovat avoinna.

Hätäensiavun alkeet eivät yleensä ole neljäsluokkalaisille Aimo Puolakan mukaan täysin vieraita, vaan osa oppilaista tietää aiheesta jo hieman ennestään.

– Osalla on jotain hajua ja monesti tulee sieltä, että mun iskä on palokunnassa ja mun äiti on sitä ja tätä. Että tietää mistä puhutaan, mutta ei ehkä tässä muodossa ole koskaan päässyt sitä harjoittelemaan, arvioi Puolakka.

Lapset pelastavat henkiä -projektissa ei ole kyse pelkästä yhdestä koulutuspäivästä, vaan sitä seuraa eräänlainen kotiläksy painelvytyksen harjoitteluun tarkoitetun Mini Anne -nuken muodossa.

– Jokainen saa vuorollaan viedä kotiin tämän nuken ja opettaa taidot siellä kotona varsinkin vanhemmille ja sitten tietysti jos on vanhempia sisaruksia, niin myös heille, kertoi Puolakka.

Vaikka projektiin ei varsinaisesti sisälly pelastuslaitoksen kaluston esittelyä, Joutsan yhtenäiskoulun neljäsluokkalaisilla oli mahdollisuus myös tutustua Joutsan yksikön paloautoon.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa luokanopettaja Sanna Långström neuvoo Veeti Kuusimäkeä (vas.) ja Konsta Multasta aikuisen kylkiasentoon laittamisessa. Harjoituskappaleena Katri Viinikainen.

Katso lisää kuvia:

Keski-Suomen pelastuslaitoksen Joutsan yksikön ensihoitaja Aki Meinander näyttää kalustonhoitaja-palomies Jiro Heinon (makuulla) kanssa, miten kylkiasentoon laittaminen käytännössä tapahtuu.
Viivi Häkkinen auttaa Kerttuli Haapalaa, Helinä Viro ja ensihoitaja Aimo Puolakka seuraavat sivusta.
Harjoittelun päätteeksi oppilaat pääsivät tutustumaan pelastuslaitoksen Joutsan yksikön paloautoon kalustonhoitaja-palomies Jiro Heinon johdolla.

Katso video koulutuspäivästä: