Joutsan teknisen lautakunnan kokouksesta 10.12. on saatu tarkempia tietoja. Iiris Ilmonen (kok.) teki vastaesityksen liittyen GRK Infra Oy:n ympäristöluvan käsittelyyn. Ilmonen esitti, että ympäristölupaa ei myönnetä, mutta tämä ei saanut kannatusta. Hän jätti siitä eriävän mielipiteen.

Ympäristölupaan liittyvistä asioista pyydetään Keski-Suomen ely-keskukselta ensiksi lausunto. GRK Infra on kiinnostunut hyödyntämään Leivonmäen entisen sahan aluetta.

Janne Airaksinen

Tagged with →