A. Reponen Oy irtisanoi Köysitien teollisuushallin vuokrasopimuksen siten, että sopimus päättyi 16.11.2019. Vuokrasopimusta käsiteltiin teknisessä lautakunnassa kaksi kertaa, sillä ensimmäisellä kerralla kokouksessa tehtiin asiavirhe. Hallintosäännön määräyksiä ei ensimmäisellä kertaa noudatettu.

Ensi yrittämä oli 20.11. Asiasta on siis neuvoteltu uusi sopimus, jossa vuokrahinnaksi on sovittu 3.200 euroa kuussa, ja tekninen lautakunta käsitteli tätä sopimusta 20.11. Tätä ennen yhtiö oli maksanut kunnalle vuokrarästinsä 65.000 euroa.

Lautakunnan jäsen Keijo Suomalainen (sd.) esitti tuolloin Saku Kaistisen (ps.) kannattamana, että vuokrasopimuksen käsittely siirretään kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Näin toimittiin, mutta sitä ennen äänestettiin selvin numeroin 6–1 siirron puolesta. Vain Iiris Ilmonen (kok.) äänesti tätä vastaan ja hän jättikin päätöksestä eriävän mielipiteen.

Näin siis ensimmäisellä kerralla. Toinen kerta koitti 10.12. kokouksessa, kun lautakunta joutui sittenkin päättämään itse asiasta.

Lautakunnan kokouksessa oli tapahtunut nimittäin asiavirhe. Joutsan kunnan hallintosäännön 22 §:n mukaan teknisen lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu muun muassa kunnan kiinteistöistä perittävien vuokrien määrittäminen. Toimivaltarajojen jäykkyyden periaatteen mukaan ylempi viranomainen ei voi ottaa delegoitua asiaa käsiteltäväkseen tai puuttua alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan otto-oikeutta lukuun ottamatta.

Lautakunta hylkäsi kokouksessaan 20.11.2019 tekemän päätöksen, ratkaisee asian uudelleen ja solmi vuokrasopimuksen mainitulla hinnalla. Vuokraan kuuluu kiinteistössä oleva raepuhalluslaitteisto, kompressori, hallinosturi 5t ja pylväsnosturit. Noin 2.100 neliön teollisuushalli sijaitsee Köysitien teollisuusalueella. Yritys huolehtii vuokra-aikana teollisuushallin lämmityksen, sähkön, veden ja jäteveden käyttömaksujen maksamisesta sekä jätehuollosta samoin kuin muista tilojen käyttöön liittyvistä kustannuksista.

Janne Airaksinen

Tagged with →