Joutsan kunta on pyytänyt tarjoukset puun pystykaupoista tiloilta Metsä-Nuijala, Kekkolanniitty. Arvioitu kokonaismäärä on 2.212 m3. Tarjouspyynnöt pystykaupasta lähetettiin Metsä Groupille, UPM:lle, Stora Ensolle, Koskitukki Oy:lle, Versowood Oy:lle ja Metsänhoitoyhdistys Päijänteelle.

Suurimman tarjouksen 54.302 euroa teki Metsä Group, UPM 52.366 euroa ja Stora Enso 52.767 euroa. Tämän vuoden talousarviossa puunmyyntituloiksi on arvioitu 148.800 euroa.

Janne Airaksinen

Tagged with →