Vastauksena tuulivoima-asioita käsitelleeseen kirjoitukseen (JS DIGI 4.12.2019): Saksassa on asennettua tuulivoimakapasiteettia 53,1 GW maalla ja 7,6 GW merellä. Tuulivoiman osuus Saksan sähköntuotannossa on kuluvalta vuodelta liki neljännes (ja aurinkosähkö viidennes) [1]. Kun saksalaisilta viimeksi lokakuussa kysyttiin mielipiteitä, 89%:a kannatti uusiutuvan energian lisäämistä. Energiewendellä onkin ollut Saksassa enemmistön vahva tuki alusta alkaen [2]. Pääsyinä tänä vuonna hiljentyneeseen tuulivoimaprojektien kehitystahtiin pidetään siirtymää edellisestä syöttötariffihjärjestelmästä kilpailutettuihin huutokauppoihin, ja hiljattain tiukennettuja säädöksiä tuulivoimaloiden sijoittamisessa. [3] Saksassa yksityiset, yhteisöt, kunnat ja pienet yritykset omistavat ison osuuden uusiutuvan energian tuotannosta. [4] Yksityishenkilöiden aseman turvaamiseksi huutokauppajärjestelmään saivat osallistua ”kansalaisten energiaprojektit”, jotka voittivatkitkin enemmistön ensimmäisistä huutokaupoista. Kansalaisten energiaprojekteille pätivät eri säännöt, kuten pitempi toteutusaika 4,5 vuotta (muilla toimijoilla 2,5 vuotta) ja kevyempi lupavalmistautuminen, minkä on kritisoitu sekoittaneen markkinoita. [5]

Tuulivoimalan purkamisesta vastaa lähtökohtaisesti tuulivoimalan omistaja, ei siis maanomistaja. Maanvuokraussopimuksessa on mahdollista sopia purkamiseen liittyvistä asioista. Teknisen elinikänsä päättyessä tuulivoimala voi olla taloudellisesti kannattavaa uusia, koska infrastruktuuri on jo osittain olemassa. Purettavasta tuulivoimalasta saadaan perinteisesti kierrätettyä 80 %:a, ja jopa ongelmalliset lavat on mahdollista nykyään kierrättää [6], [7], [8]. Mikä toinen energiantuotantomuoto pääsee samaan kierrätysasteeseen, tai kuormittaa ympäristöä yhtä vähän?

Suomessa on tuulivoimaa 2,1 GW (Suomen pinta-ala on lähes sama kuin Saksalla, mutta Suomen väkiluku vajaat 7 %:a Saksan väkiluvusta), ja rakenteilla tai tarjouksessa hyväksytty 1,4 GW. Luvitettu on 3 GW (toteutuminen riippuu investoinnin mielekkyydestä) ja luvitusprosessissa on yli 10 GW:a. [9] Hyvissä ympäristö- ja rahoitusolosuhteissa maatuulivoimaa saa tuotettua Suomessa alle 30 €/MWh kustannuksella (= 0,03 €/kWh) [10]. Vuoden vanhan asennekyselyn mukaan suomalaisista 80 %:a kannattaa tuulivoiman lisäämistä. [11]

Investointeja puhtaaseen sähköntuotantoon tarvitaan, sillä reagoimattomuus ilmastonlämpenemiseen, ja päästöjen jatkaminen nykyisellä tasolla tulevat yhteiskunnalle monin verroin puhdistettua energiajärjestelmää kalliimmaksi. Aurinkosähkö tulee näyttelemään tärkeää roolia Suomessakin, kasvaen Saksan tavoin tilastollisesti merkittävään osuuteen sähköntuotannossa, mutta tuulivoima tulee olemaan suurin yksittäinen energianlähteemme. Hiilineutraalin Suomen toteuttamiseksi tarvitaan yksityisten, yhteisöjen, pienten yritysten ja kuntien panosta uusiutuviin energialähteisiin sijoittamisessa ja omistajana toimimisessa.

Otto Koskinen
DI, Energiatekniikka
1 GW = 1000 MW = 1000 000 kW

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →