Joutsan kunta – kuten toki moni muukin kunta – kipuilee vanhustenhuollon kustannusten kanssa. Kuluvan vuoden aikana vanhusten asumispalveluihin jouduttiin ottamaan puolen miljoonan euron lisämääräraha. Budjetointi oli siis mennyt pahasti pieleen. Kunnan johdon mukaan vanhuspalvelut ovat tulevanakin vuonna iso rahareikä. Tilanne on muuttunut aiemmista vuosista, jolloin yleisin syy kuntien yllättäville miinustuloksille oli erikoissairaanhoito, jonka kustannuksia ei varsinkaan pienissä kunnissa pystytä mitenkään ennakoimaan tarkasti.

Mielenkiintoista Joutsan vanhustenhoidon menojen kasvussa on se, että kasvu ajoittuu samaan ajankohtaan hoivapalvelujen tarjonnan kasvun kanssa. Paikkakunnalle on äskettäin rakennettu kaksi isojen yhtiöiden hoivakotia. Alun perin näille uusille hoivakodeille ei edes pitänyt olla tarvetta, sillä laskennallinen hoivapaikkojen määrä oli huomattavasti pienempi kuin mitä paikkakunnalla tällä hetkellä on.

Tuleekin mieleen, aiheuttiko hoivan tarjonta myös kysyntäpaineen purkautumisen ja siten kunnan kustannusten kasvun. Joutsassa oli ilmeisesti aiemmin kotihoidossa kymmeniä sellaisia vanhuksia, joiden oikea paikka olisi ollut hoivakoti. Kun hoivakotipaikkoja sitten tuli palvelusetelillä saataville, niitä myös on alettu käyttää. Ja samalla kunnan kustannukset karkasivat käsistä. Tietenkin nykytilanne on aiempaa huomattavasti parempi, koska vanhukset pääsevät kuntonsa mukaiseen oikeaan paikkaan hoidettavaksi. Mutta kunnan viranhaltijoille muutos taisi tulla yllätyksenä.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.

Tagged with →