Luhangan sivistyslautakunta jakaa vuosittain sivistystoimen palkinnon yhdelle tai useammalle sivistyksen, kulttuurin tai vapaa-ajan saralla kunnostautuneelle luhankalaiselle. Tänä vuonna lautakunta on valinnut palkinnon saajaksi Kirsi Salosen.

Valinnan perusteluina todettiin, että mainostoimisto Grafisan yrittäjä Salonen on luonut vapaaehtoistyönä Luhangan imagoa tapahtumamainosten muodossa ja ollut järjestämässä eri tapahtumia Luhangassa. Saloselle myönnettävän palkinnon suuruus on 300 euroa.

Palkitseminen tapahtuu Luhangan sivistyslautakunnan ensi vuoden ensimmäisen kokouksen yhteydessä järjestettävässä palkitsemisjuhlassa. Luhangan sivistystoimen palkintoa on jaettu vuodesta 2004 lähtien.

Tarja Kuikka