Joutsan valtuusto oli maanantaina koolla käsittelemässä tulevan vuoden talousarviota. Talousarvio hyväksyttiin sillä muutoksella, että investointiosasta poistettiin oluttehtaan raunioiden kunnostukseen varattu 50.000 euron määräraha. Tämän muutoksen jälkeen alijäämä on 992.500 euroa.

Mieskonmäen koulun lakkauttamiseen varautuminen sai uuden käänteen. Tapio Kyröläinen (kesk.) esitti toimenpidealoitteen kunnanhallitukselle Mieskonmäen kouluun liittyen. Aloitteen mukaan Mieskonmäen kyläseura on saanut rahaa hankkeelle nimeltä ”Uutta elämää Mieskonmäkeen”. Kyröläinen halusi selvittää hankkeen vaikutukset ja esitti tutkittavaksi koulun toiminnan jatkamisen vielä kahdella vuodella, jotta mahdolliset vaikutukset oppilasmääriin voitaisiin nähdä.

Kalevi Fredin (kesk.), Jarmo Liukkonen (kesk.) ja Lea-Elina Nikkilä (vihr.) kannattivat esitystä. Valtuusto päätti jättää asian sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Asiaan palataan pikaisesti alkuvuodesta, sillä rahaa koululle on varattu vain kevätlukukaudelle 2020.

Mieskonmäen koulun tulevaa kohtaloa sivuttiin useassa puheenvuorossa. Osa halusi antaa koululle vielä mahdollisuuden ja osa puhui suoraan lakkauttamisesta oppilasmäärien vähäisyyden vuoksi.

Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että investointiosasta poistetaan oluttehtaan raunioiden kunnostukseen varattava määräraha ja että soteen kohdistuvia investointeja karsitaan siten, että ne eivät ylittäisi viiden miljoonan määrärahaa. Jussi Lehtonen (ps.), Matti Kallioinen (kd.) ja Petteri Oksanen (kok.) kannattivat rauniorahojen yliviivaamista, mutta sen sijaan sote-karsiminen ei saanut kannatusta. Äänin 14–7 ja 3 tyhjää, oluttehtaan raunioiden määräraha otettiin pois investointiosasta.

Ilmonen esitti lisäksi, että kannettavat tietokoneet ostetaan myös ammattioppilaitoksissa opiskeleville lukiolaisten lisäksi, ja että tämä huomioitaisiin talousarviossa. Asia päätettiin jättää sivistyslautakunnan valmisteltavaksi.

Valtuusto myönsi eron Marja Vaaralahdelle (ps.) tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsi tilalle Pirjo Mäkisen (ps.) valtuustokauden loppuun 31.5.2021 saakka. Petri Salmiselle (ps.) myönnettiin ero tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä ja tilalle valittiin Erkki Rantanen (ps.) valtuustokauden loppuun.

SaKuKo-osaston hankesuunnitelma ja rakennusosa-arvioon perustuva kustannusarvio hyväksyttiin. Tässä kohtaa Ilmonen (kok.) teki vastaesityksen, että hankesuunnitelmaa hylätään. Esitystä ei kannatettu. Ilmonen ilmoitti jättävänsä päätöksestä eriävän mielipiteen.

Muissa asioissa tuotiin esille kolme valtuustoaloitetta. Liukkosen aloite koski Joutsan kunnan ulkopuolella opiskeleville kustannettavaa matkakustannusavustusta. Nikkilä toi esille aloitteen Keski-Suomen vesiensuojeluyhdistykseen liittymisestä ja Ilmonen esitti, että luottamushenkilöille järjestetään koulutusta ympäristöasioiden suhteen ja nuorille järjestetään iltama kunnan luottamustehtävistä.

Janne Airaksinen

Poimintoja valtuustoryhmien budjettipuheenvuoroista:

Niilo Peltonen (kesk.): – Joutsan kunnan talous on vielä kohtuullisen hyvällä tolalla. Kuitenkaan tulevaisuudessa ei ole enää varaa alijäämäisiin tilinpäätöksiin. Taloutta tulee seurata herkällä korvalla ja tarvittaviin toimenpiteisiin tulee reagoida nopeasti. Kunnassa on viimein saatu ylempien virkamiesten rekrytoinnit suoritettua ja palattu normaalitilaan. Tämä näkyy palkkamenoissa, mutta odotuksena on työtehojen parantuminen ja eroon pääsy jatkuvista sijaisjärjestelyistä.

Iiris Ilmonen (kok.): – Verojen kertymäodotusten kanssa pitäisi olla enemmän realisti kuin optimisti. Vuonna 2018 kuntaveroa tuli 11,7 miljoonaa, tämän vuoden kertymän on kuultu olevan enempi tai vähempi heikompi ja kuitenkin ensi vuodelle toiveena 12,4 miljoonaa? Kunnanhallituksen päätöksellä olemme tilanneet ulkopuoliselta asiantuntijalta kuntatalousanalyysin ja toiminnan sopeuttamisohjelman. En tiedä onko nyt kaikille lopputulema kristallin kirkas, koska valitettavasti  prosessin aikana oli selvää ”uskon puutetta” tilanteen huolestuttavuudesta.

Meillä on paljon huollettavaa kiinteistökantaa jo nyt ja lisää valmistuu. Taloutemme ei varmasti kestä kaikkien ylläpitoa, joten valtuuston hyväksymää kiinteistöstrategiaa on syytä ruveta käyttämään.

Leo Niinikoski (sd.): – Tulevien parin vuoden investointiohjelma on raskas, mutta tarpeellinen. Jo vuosia on investointiosassa roikkunut pieni tuloerä kiinteistöjen myynnistä. On perusteltua odottaa, että uusi tekninen johtaja saa vihdoin vauhtia strategian toteuttamiseen ja turhista kiinteistöistä eroon pääsemiseen ja muutoinkin kiinteistökustannusten alentamiseen.

– Peruskoulun jatkuminen Mieskonmäen koululla on tullut kulminaatiopisteeseen. Päätökset on tehtävä tietoon ja tilastoihin perustuen. Kunnan taloudessa on nähtävissä haasteita, mikäli Joutsa haluaa säilyttää itsenäisyytensä. Kustannusten säästöjäkään ei voida tehdä loputtomiin, koska lakisääteiset palvelut on kuntalaisille taattava ja mielellään vähän ylikin. Jossain vaiheessa on otettava harkintaan veroprosentin tarkastelu.

Jussi Lehtonen (ps.): – Talouden ongelmia ei voi lakaista maton alle ja toivoa muutosta. Talousarvion valmistelussa on tietyiltä osin menty metsään, ja kaikkiin asioihin kunnanhallitus ei ole suhtautunut riittävällä vakavuudella. Oravakiven alueen Nuoli-hankkeessa olisi varmasti meidän taloudelle veturia. Onko kuitenkaan tällä hetkellä nähtävissä valoa tunnelin päässä? Kun haetaan uusia yrittäjiä ja kontakteja Joutsaan, emme saa unohtaa edelleenkään täällä jo nyt toimivia yrittäjiä. Perälautamme vuotaa, ja menetämme vuosittain yrittäjiä, jotka maksavat veronsa mieluummin naapurikuntiin.

Matti Kallioinen (kd): – On hämmästyttävää, ettei alijäämä ole tuon suurempi. Valitettavasti miljoonan alijäämä lohkaisee suuren osan aiempina vuosina kertyneistä ylijäämistä. Kertyneet ylijäämät tulee syödyksi parissa kolmessa seuraavassa vuodessa, ellei jotain todella mullistavaa tapahdu. Toivoa vain sopii, etteivät heikompiosaisimmat joudu suurimpien kärsijöiden asemaan, kun taloutta ryhdytään laittamaan tasapainoon. Kunnanhallituksella on edessään talouden tasapainottamisohjelman laatiminen ja se tulisi aloittaa välittömästi.

Lea-Elina Nikkilä (vihr.): – Talouden näkymät ovat synkkenevät. Lyhyesti voisi sanoa, että jos tuloja ei saada lisättyä on menoja karsittava tai veroäyriä nostettava. Yhtenä vaihtoehtona toki omaisuuden myynti, mutta se ja verojen nostaminen ovat varmaan viimeisiä keinoja talouden tasapainon saavuttamiseksi. Strategisia tavoitteitamme ei kuitenkaan talousarviossa esitellä. On tosin maininta visiosta, joka painottaa asukasluvun lisäämistä. Tässä emme ole onnistuneet, väkiluku laskee lähes sadan henkilön vuosivauhtia. Onko tämä tosiasia huomioitu riittävästi talouden suunnittelussa niin verotulojen kuin palvelutarpeiden osalta?

Janne Airaksinen

Yläkuva: Joutsan valtuusto oli maanantaina koolla päättämässä merkittävistä asioista.