Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta jakaa vapaa-aika- ja nuorisotoimen kohdeavustuksia paikallisille liikunta- ja nuorisoyhdistyksille tälle vuodelle takautuvasti yhteensä 12.600 euroa.

Koulutus- ja muina kohdeavustuksina jaetaan 3.800 euroa seuraavasti: Joutsan Voimistelu ja Liikunta ry 350 euroa, Joutsan Seudun Pallo ry 300 euroa, Joutsan Tarmo ry 600 euroa, Voimistelu-, urheilu- ja raittiusseura Flanels ry 400 euroa, Joutsan Pommi ry 900 euroa, Rusi Riders ry 150 euroa, Joutsan Moottorikerho ry 400 euroa, Joutsan Seudun Reumayhdistys ry 100 euroa, Rutalahden Nuorisoseura ry 600 euroa.

Loput 8.800 euroa jaetaan myöhemmin alle 18-vuotiaiden liikuntapaikkojen käyttömaksuihin. Nämä avustukset jaetaan joulukuun käyttötuntien selvittyä.

Tarja Kuikka