Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savon valtuuston syyskokous pidettiin Savonlinnassa 11.12.2019. Valtuusto vahvisti tulevan vuoden toimintasuunnitelman ja talousarvion. Toiminnan painopisteet ovat asiakkuuksien hoidossa, puukaupan kilpailun edistämisessä ja ohjelmistouudistuksen jatkamisessa.

Toimintaa laajennetaan metsätilan omistusjärjestelyihin liittyvissä palveluissa, sillä näihin tehtäviin palkataan uusi erityisasiantuntija alkuvuodesta. Rekrytointiprosessi on parhaillaan menossa. Metsäkiinteistökaupan tiimiä vahvistettiin kuluvana vuonna viiteen henkilöön välitettävien metsäkiinteistöjen määrän vahvasti kasvaessa.

Etelä-Savon yhteismetsän pinta-ala on myös kasvussa. Yhteismetsä houkutteleva vaihtoehto muun muassa alhaisemman puunmyyntiveroprosentin johdosta.

Tulevan vuoden puukauppamäärä arvioidaan vuoden 2019 tasolle pohjautuen PTT:n ja Luonnonvarakeskuksen ennusteisiin. Mhy Etelä-Savon alueen yksityismetsien puun myyntimääräksi arvioidaan yhdistyksen laskelmien mukaan 2,5 miljoonaa m3, joka tarkoittaa 100 miljoonan euron kantorahatuloja metsänomistajille ja 60 miljoonan euron urakointituloja yrittäjille.

Puunmyyntisuunnitelma jatkuu jäsenille maksuttomana. Puunmyyntisuunnitelmalla myytävä leimikko tuotteistetaan, jonka avulla puukauppa kilpailutetaan. Metsänomistaja saa palvelun yhteydessä leimikostaan markkinahintalaskelman. Puunmyyntisuunnitelmien tavoite on 1,75 miljoonaa m3 ja toimeksiantokauppojen 1,0 miljoonaa m3. Parhaan markkinahinnan saa kilpailuttamalla leimikon kaikkien puunostajien kesken, joka on kaikkien metsänomistajien yhteinen etu. Korjuupalvelua ja energiapuutoimituksia jatketaan kuluvan vuoden tasolla.

Metsien hoitoon panostetaan kasvavilla taimikonhoitomäärillä. Taimikonhoidolla lisätään metsien kasvua ja samalla hiilen sidontaa, sillä vain kasvava metsä sitoo hiiltä ilmasta. Lannoitusmäärät ovat ensi vuonna kuluvaa vuotta isommat. Lannoituksella lisätään metsien kasvua ja samalla hiilinieluja sekä korjataan ravinnehäiriöitä. Metsänuudistamisen määrät ovat kuluvaa vuotta alemmat johtuen pienemmästä uudistushakkuumäärästä.

Vuoden 2020 talousarvio on kuluvan vuoden ennustetun toteutuman mukaisella tasolla. Liiketoiminnan liikevaihdoksi arvioidaan 16,1 miljoonaa euroa ja varsinaisen toiminnan tulokseksi 350.000 euroa. Jäsenedut ja jäsenmaksut säilyvät ennallaan. Metsänhoitoyhdistys kertoo työllistävänsä toimihenkilöitä, yrittäjiä ja metsureita yli 200 henkilötyövuotta.

Janne Airaksinen