Joutsan kunnanvaltuusto käsittelee ensi maanantaina vuoden 2020 talousarviokäsittelyn yhteydessä Mieskonmäen koulun lakkauttamista. Mieskonmäen koulun mahdollisen lakkauttamisen vaikutuksia on arvioitu tämän syksyn ja alkutalven aikana. Taloudellisten vaikutusten osalta arvio on, että lakkauttamisesta kertyisi vuosittain säästöä henkilöstökuluissa 141.000 euroa ja kiinteistön ylläpitokuluissa 12.000 euroa.

Taloudellisten vaikutusten arviointi perustuu Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan siihen olettamaan, että Mieskonmäen koulun vakinaisissa viroissa työskentelevät henkilöt siirtyvät Joutsan yhtenäiskouluun. Yhtenäiskoululla toimivien määräaikaisten luokanopettajien tehtäviä ei jatketa, joten sivistystoimessa syntyy kahden henkilötyövuoden säästö.

Mieskonmäen koulunkäynnin ohjaajan on myös mahdollista siirtyä yhtenäiskoululle, josta vapautuu eläköitymisen myötä tehtäviä. Teknisen toimen alaisuudessa työskentelevälle Mieskonmäen koulun yleistyöntekijälle löytyy tehtävä ravitsemushuollosta.

Tarkkaa arviota lakkautuksen säästövaikutuksesta on kuitenkin Sirkan mukaan vaikea antaa, koska kaikkia muutoksia ei voida arvioida luotettavasti.

– Säästövaikutusta arvioitaessa on otettu huomioon kolmen poistuvan tehtävän palkkavaikutus sekä koulunjohtajan tehtävästä maksettava korvaus. Lisäksi kiertävän kieltenopettajan sekä erityisopettajan tuntimäärät tai opetusvelvollisuuden huojennukset vähenevät, kertoo Sirkka.

Lakkauttamista seuraavan kuljetuskustannusten lisäyksen arvioidaan olevan 15.000-35.000 euroa vuodessa riippuen Sirkan mukaan siitä, mikä on oppilaiden työjärjestys sekä mahdollinen tarve iltapäivätoimintaan osallistumiseen.

Jos Mieskonmäen koulun toiminta jatkuisi, kiinteistöön tarvittavien kunnostustoimien arvioidaan maksavan lähivuosina 60.000-70.000 euroa. Edessä olevia kunnossapitoa vaativia toimia ovat muun muassa koulurakennuksen ulkoseinien maalaus, hirsiseinien ”kengitys” ja imeytyskentän toiminnan valvonta.

Viime vuonna koulun kiinteistöhuollon kustannukset olivat 18.250 euroa, johon sisältyi sähkö, vesi, vakuutukset, jäte- ja viemärihuolto, alueen kunnossapito sekä kalusto/rakennusmateriaalit. Jos koulun toiminta lakkaisi, arvio kiinteistön kunnossapidon hinnaksi on noin 6.500 euroa. Tähän sisältyvät peruslämpö, vesisopimus, vakuutukset, jätesopimukset ja kiinteistönhoitajan käynti paikalla tunnin per viikko.

Taloudellisten vaikutusten lisäksi on arvioitu Mieskonmäen koulun lakkauttamisen toiminnallisia vaikutuksia. Asiasta tehtiin omat kyselyt koulun oppilaille, heidän huoltajilleen, mahdollisen vastaanottavan koulun eli Joutsan yhtenäiskoulun oppilaille, kunnan eri hallintokunnille ja Mieskonmäessä toimiville yhteisöille.

Oppilaille ja huoltajille koulu osoittautui hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkan mukaan tärkeäksi ja tulevaisuudelta toivottiin lyhyitä kuljetusmatkoja ja -aikoja. Myös yhdistykset pitivät koulua ympäristöineen tärkeänä kokoontumispaikkana niin kesä- kuin talviaikaan, järjestetäänhän siellä muun muassa kylän tapahtumia, kerhoja ja kansalaisopiston kursseja.

Yhdistyksissä arveltiin koulun lakkauttamisen vähentävän Mieskonmäen vetovoimaa ja samalla katsottiin harrastustoiminnan hankaloituvan tai loppuvan kokonaan liikunta-alueiden menettämisen myötä. Myös poismuuton arveltiin lisääntyvän ja Mieskonmäen alueen kiinteistöjen arvon ja markkinoiden arveltiin laskevan entisestään.

Tarja Kuikka