Joutsan kuntaan on ollut haettavana asumispalvelujen ja hoitotyön esimiehen virka ajalla 22.10.–17.11.2019. Haastattelun ja hakemuksen perusteella virkaan valittiin TtM Sanna Niskanen ja varalle TtM Johanna Romppanen.

Perusteena valinnalle oli hakijan koulutus, laaja-alainen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä kunnallishallinnon kokemus ja haastattelussa esille tullut kokonaiskuva. Niskanen on koulutukseltaan terveystieteiden maisteri, syntynyt 1970 ja on kirjoilla Juvalla.

Virka tuli avoimeksi, kun entinen esimies Terhi Kallio irtisanoutui. Hakijoita virkaan oli kuusi, joista neljä haastateltiin. Haastattelijoina olivat perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäinen, kotihoidon esimies Marjatta Virtanen ja perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sari Hovila.

Janne Airaksinen