Joutsan kunnanhallitus esittää talousarvioehdotuksessaan kunnanvaltuustolle Mieskonmäen koulun lakkauttamista kuluvan lukuvuoden jälkeen. Koulun lakkauttaminen toisi kunnalle ensi vuonna 75.000 euron säästön. Talousarvio on miinuksella 999.999 euroa ja ainoana säästötoimena esitetään Mieskonmäen koulun lakkauttamista. Investointibudjetissa on varattu rahaa mm. oluttehtaan raunioiden kunnostukseen 50.000 euroa. Kunnalle koulun lakkauttaminen tuntuu olevan helppo säästökohde, koska näin toimitaan myös muissakin kunnissa, joten mennään massan mukana. Entä jos Joutsan kunta haluaisi erottua muista kunnista ja osoittaisi, että arvostaa lasten oikeutta lähikouluun.

Mieskonmäen koulu on toiminut yli sata vuotta. Viime vuosina kylälle muuttaneiden valintaan muuttaa Joutsaan on vaikuttanut yllättävän monen kohdalla juuri Mieskonmäen kyläkoulun olemassaolo. Muuttotappiosta kärsivälle kunnalle tämä on yksi merkittävä asia, jota ei ehkä olla osattu markkinoida riittävän hyvin. Mieskonmäen kyläseura on aloittanut hankkeen, jossa mm. tätä asiaa tuodaan esille. Sen vaikutukset ovat nähtävissä 1-2 vuoden kuluttua.

Lähikoulu ja pieni kouluyhteisö ovat oppilaille tärkeitä. Mieskonmäen koulun oppilaille on tehty Joutsan kunnan toimesta kysely koulun lakkauttamisen vaikutuksista heihin. Tiettävästi jonkinlainen kysely on tehty myös Yhtenäiskoulun oppilaille. On varmasti myös arvioitu Mieskomäen koulun oppilaiden siirtymisen vaikutusta Yhtenäiskoulun toimintaan. Kuinka se vaikuttaa luokkakokoihin, avustajien ja opettajien määrään? Kylän kuulemistilaisuudessa meille esitettiin, että koulun lakkauttamisesta arvioitu säästö olisi noin 150.000 euroa per vuosi. Perustelut tälle summalle oli jokseenkin epävarmat. Myöskään lisääntyvistä koulumatkakuluista ei ole saatu tarkempaa selvitystä. Toivottavasti teillä päättäjillä on tietoa näistä selvityksistä ja arvioista tehdessänne päätöstä asiasta. Kun lapsilta kysytään koulun lakkauttamisen vaikutuksesta heihin, tulee tieto olla myös lopullisen päätöksentekijöiden käytettävissä.

Koulun lakkauttaminen vie kyläläisiltä myös yhteisen kokoontumispaikan ja lähiliikuntapaikat. Kunnan halutessa todellisia säästöjä, tulee kiinteistö myytäväksi ja tonttia on vaikea rajata niin, että edes lähiliikuntapaikat säilyisivät.

Me Mieskonmäen koululaisten vanhemmat toivomme, että perehdytte asiaan huolella ja teillä on hyvät ja riittävät perusteet päätöksen teolle. Me toivomme, että koulu saisi jatkaa vielä kaksi vuotta, jonka aikana nähdään, onko muuttoliikettä kylälle tapahtunut.

Mieskonmäen koulun oppilaiden vanhemmat
Hanne ja Markku Laitinen
Minna ja Mika Kuitunen
Kaarina ja Tapio Kyröläinen
Mari ja Jussi Laitinen
Marjaana Norkko ja Marko Kemppainen
Virpi ja Ismo Saari
Anu ja Teppo Lampinen
Janika Inkinen ja Jouni Manninen
Kati ja Jouni Flinkman
Katja ja Joni Tuomaala
Annika Viik ja Pasi Rantanen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →