Valtuuston kokoukset ovat julkisia tilaisuuksia. Joutsassa on ongelmia kokousten seuraamisessa ja eri osanottajaryhmien sijoittelussa.

Ensinnäkin yhdenvertaisuuslaki ja YK:n vammaisten oikeuksien julistus edellyttävät, että kaikkien kuntalaisten tulee voida kuntoon katsomatta osallistua yleisönä seuraamaan kokouksia. Nyt ns. valtuustosaliin ei kohtuullisesti pääse rollaattorilla tai pyörätuolilla. Kokouksissa ei käytetä mikrofoneja eikä äänenvahvistimia eikä tilassa ole käytettävissä ns. induktiosilmukkaa, kuten esimerkiksi Joutsan kirkossa, jolla kuulokojeiset voisivat saada puheista selvän.

Tehtävien päätösten laillisuuden kannalta on melkoinen ongelma siinä, ettei eri osallistujaryhmien istumapaikkoja ole selkeästi eroteltu. Median edustajia ja virkamiehiä istuu sekaisin ja virkamiehiä näkyy olevan myös lehteriyleisön joukossa. Kun porukat ovat sekaisin, voi tulla ongelmia sen suhteen onko virkamies virkansa puolesta läsnä vai yleisönä. Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaisusta 2017:196 tämä käy selvästi ilmi: Kunnan tekninen johtaja oli yleisön joukossa, mutta oli merkitty pöytäkirjaan läsnä olevaksi. KHO päätti, ettei hän ollutkaan virkansa puolesta läsnä vaan yleisönä, joten esteellisyyttä eräässä asiassa ei ollut, vaikka hallinto-oikeus olikin valituksen johdosta todennut hänen olleen paikalla virkansa puolesta.

Yksi valtuustosalin ongelma on sen pienuus. Kun perusturvalautakuntaa oltiin kesällä erottamassa, kaikki halukkaat kuntalaiset eivät mahtuneet kunnolla sisälle saatikka kuulleet mitä eräät valtuutetut puhuivat.

Voisiko valtuuston herra puheenjohtaja tehdä asialle mitään?

Kalle Willman
kunnan jäsen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.