Maakunnan viestimet ovat marraskuussa kertoneet, että Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n omistajakunnat ovat ryhtyneet etsimään ostajaa kuituverkkoyhtiölle. Toisin sanoen omistajakunnat yrittävät pelastaa veronmaksajien rahoista sen, mikä on pelastettavissa. Kuituverkkoyhtiön tilanne on varsin murheellinen, eikä se tule näillä näkymin selviämään veloistaan, vaan ne jäävät velkoja taanneiden omistajakuntien maksettavaksi.

Yksi yhtiön omistajista on Luhangan kunta, jonka kokonaisvastuut ovat noin 1,1 miljoonaa euroa. Sen sijaan Joutsan kunta ei aikoinaan lähtenyt mukaan yhtiöön, eikä sillä siis ole minkäänlaisia maksuvastuita valokuituverkosta. Toki Luhangassa on rakennettuna toimiva valokuituverkko ja Joutsassa ei ole, mutta kovin kalliiksi valokuidun rakentaminen on tällä mallilla osoittautunut.

Yhtiöllä on velkaa lähes 30 miljoonaa euroa ja asiakkaita noin 2.600 eli yksittäisen liittymän kustannukset ovat olleet reippaasti yli 10.000 euroa. Näyttääkin siltä, että suunnitelmissa on ollut pilkkuvirhe, jonka seuraukset kaatuvat kuntien päälle. Järkevä rakennuskustannus per liittymä olisi ollut tuhat euroa.

Yhtiön liikevaihto on ollut noin miljoona euroa eli normaalitilanteessa sen liikevoitto voisi olla noin 150.000 euroa. Yhtiön arvo taas voisi näitä lukuja optimistisesti tulkiten olla velattomana noin kolme miljoonaa euroa. Vaikka yhtiölle löytyisikin ostaja, jäisi veloista siis noin 90 prosenttia kuitenkin kuntien maksettavaksi.

Pääkirjoitus on paikallislehti Joutsan Seudun kannanotto kulloinkin esillä olevaan asiaan.