Nelostien osuus Hartolan ja Oravakivensalmen välillä on kapea ja valtatieksi vaarallinen. Suunnitelmat remontista ovat olleet olemassa jo kauan valmiina, mutta se keskeisin asia eli raha puuttuu. Vaikka yleissuunnitelma tieosuuden parantamisesta hyväksyttiin ensimmäisen kerran jo vuonna 2005, eivät poliitikot ole vieläkään valtion kukkaronnyörejä avanneet remonttirahan suhteen. Välissä viivytystä kylläkin aiheutti valitukset eri oikeusasteisiin.

Tieremontin vauhdittamiseksi Hämeen kansanedustajia oli kutsuttu maanantaiaamuksi Hartolan kunnantalolle kuulemaan asian tärkeyttä. Myös Päijät-Hämeen liitosta, Uudenmaan ely-keskuksesta sekä Joutsan ja Hartolan kunnista oli korkein johto paikalla. Joutsasta paikalla oli valtuuston puheenjohtaja Heikki Kuurne ja kunnanjohtaja Harri Nissinen. Joukkoa kuljetettiin myös bussilla tutustumaan parannettavaan tieosuuteen paikan päällä.

Viesti kansanedustajille oli selvä. Tiesuunnitelma tästä 12 kilometrin mittaisesta osuudesta on vanhenemassa vuoteen 2021 mennessä. Jos rahaa ei myönnetä, niin remontti ei pääse käyntiin, jolloin joudutaan lähtöpisteeseen. Hanke vaatisi tuossa vaiheessa uuden maantielain mukaisen yleissuunnitelman ja tiesuunnitelman, ja tämä avaa mahdollisuudet valitusrumbaan kaikissa oikeusasteissa. Joka tapauksessa vuosien viivästys olisi edessä.

Varasuunnitelmana ely-keskus on tekemässä vaiheistusselvitystä. Jos koko urakkasummaa ei myönnetä kerralla, niin ehkä pilkkomalla projekti pienempiin osiin työ saataisiin käyntiin ja pidettyä sillä keinoin tiesuunnitelma voimassa.

– Tyyli on vapaa, kunhan tietyöt saadaan käyntiin Hartolan ja Oravakivensalmen välillä, tiivisti Päijät-Hämeen liiton maakuntajohtaja Laura Leppänen viestin eduskuntaan.

Myös Hartolan taajaman kohdalla on tarpeita parantaa liittymiä. Näistä kolme voitaisiin kanavoida turvallisimmiksi noin miljoonalla eurolla. Kyse on erillisestä hankkeesta, joka olisi järkevintä toteuttaa samalla päätien remontin kanssa.

Janne Airaksinen

Info

Valtatie 4 parantaminen välillä Hartola–Oravakivensalmi

Noin 12 km nykyisen valtatien parantamista, tästä noin 2,7 km uudessa maastokäytävässä.

Kustannusarvio 24,9 miljoonaa.

Suomen maanteiden ydinverkon ongelmallisimpia kohteita sekä liikenneturvallisuuden että liikenteen palvelutason osalta.

Uusi valtatie parannetaan pääosin nykyiseen maastokäytävään tietä leventäen, noin yhdeksän km.

Kokonaan uuteen paikkaan valtatie rakennetaan Muikunlahden ja Kettuvuoren välillä nykyisen tien itäpuolelle, noin 2,7 km.

Osuudelle rakennetaan rinnakkainen keskikaiteellinen ohituskaistapari (2+2 ajokaistaa).

Uuden valtatien mitoitusnopeus on 100 km/h.

Liikenneturvallisuudenkin osalta nykytilanne on huono. Valtatieosuudella on tapahtunut vuosina 2013–2017 yhteensä 31 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta. Näistä 15 johti henkilövahinkoihin ja yksi liikennekuolemaan.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Myös Hartolan taajaman kohdalla on tarpeita parantaa liittymiä.

Hartolan kunnantalolla oli maanantaina koolla joukko yhteiskunnan vaikuttajia niin poliitikko- kuin virkamiestason edustuksella.

Tagged with →