Luhangan perusturvalautakunta on hyväksynyt ehdotuksen uudeksi hyvinvointityöryhmäksi. Työryhmän tehtävänä on ylläpitää ja päivittää sähköistä hyvinvointikertomusta sekä edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä huolehtia ehkäisevän työn toteutumisesta. Työryhmässä on edustus kunnan keskushallinnosta, ympäristötoimesta, sivistystoimesta, perusturvasta, vanhuspalveluista, ehkäisevästä työstä ja terveyden edistämisestä, vanhus- ja vammaisneuvostosta ja yritystoiminnasta sekä lapsiperhetyöstä. Uusi työryhmä aloittaa toimintansa vuonna 2020.

Luhangan perusturvalautakunta päätti, että kunnassa järjestetään terveystarkastukset 70 vuotta ja 80 vuotta täyttäneille. Seututerveyskeskus on järjestänyt ja järjestää edelleen tarkastukset 70 vuotta täyttäneille ja Luhangan kunta järjestää 80 vuotta täyttäneille. Kyseessä on ennaltaehkäisevä kotikäynti terveydenhoitajan toimesta.

Markku Parkkonen