Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (Avi) on pyytänyt lokakuun loppupuolella antamassaan päätöksessä Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakuntaa kiinnittämään huomiota varhaiskasvatuksen asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen kunnassa.

Avi pyysi viime vuoden lopulla lautakunnalta selvityksen kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen linjauksista ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden toteutumisesta. Pyynnön taustalla oli Aville tehdyt epäkohtailmoitukset, jotka koskivat muun muassa varahoitoa.

Niiden mukaan varahoitoa ei ollut järjestetty loman aikana lapsille, joiden varhaiskasvatusoikeus on 20 tuntia viikossa, vaan varahoitoa oli annettu vain vanhempien työssäkäynnin takia. Lisäksi epäkohtailmoituksissa tuotiin esille esimerkiksi se, ettei lasten hoitoa ollut järjestetty myöskään ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen perusteella, varhaiskasvatushakemuksia oli unohdettu käsitellä ja varhaiskasvatuspaikkoja koskeviin tiedusteluihin oli vastattu, ettei vapaita paikkoja ole.

Selvitykseen Avi pyysi tiedot muun muassa siitä, miten palveluohjaus ja neuvonta varhaiskasvatuksessa tapahtuu, miten taataan subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen, miten toimitaan poissaolojen aikana, missä ajassa paikka varhaiskasvatukseen myönnetään ja miten kunnassa järjestetään varhaiskasvatuspalveluja, kun perheiden hoitoaikatarpeet muuttuvat päiväaikana ja vuorohoidossa.

Selvitys toimitettiin aluehallintovirastoon loppukesästä ja asiakirjojen perusteella Avi katsoi varhaiskasvatuspalveluiden olevan Joutsan kunnassa asianmukaisesti järjestetty. Saamiensa epäkohtailmoitusten perusteella Avi kuitenkin katsoo päätöksessään, että sillä on syytä epäillä, ettei Joutsan kunnan varhaiskasvatuspalveluissa toimita kaikilta osin asianmukaisesti ja palvelujen toimimattomuus näyttäytyy yksittäisten lasten ja perheiden varhaiskasvatuspalvelujen saatavuudessa.

Näin ollen Avi on pyytänyt Joutsan kunnan hyvinvointi- ja sivistyslautakuntaa sekä varhaiskasvatuksesta vastaavia viranhaltijoita kiinnittämään huomiota lasten varhaiskasvatushakemusten käsittelyyn ja lasten varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseen, myös subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden rajoituksen piiriin kuuluvien lasten osalta sekä myös loma-aikoina.

Tarja Kuikka

EDIT 27.11.2019 kello 12.59: Uutiseen korjattu tieto siitä, että Avi ei saanut hyvinvointi- ja sivistyslautakunnan lausunnon pyytämisen jälkeen enää uusia epäkohtailmoituksia, vaan epäkohtailmoituksia tehtiin sille vain ennen lausunnon pyytämistä.