Joutsan kunnassa on järjestäytynyt nuorisovaltuusto, jonka edustajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus valtuustossa, hyvinvointi- ja sivistyslautakunnassa, perusturvalautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa.

Kunnanhallitus asetti nuorisovaltuustoon seuraavat henkilöt: Iida Oittinen, puheenjohtaja, Nella Lintunen, varapuheenjohtaja, Ada Heino, sihteeri, Ella Keihäsniemi, varasihteeri, Aino Lintunen, Aimo Järvinen, Jiri Törnvall, Odessa Meinander ja Kalle Rantanen.

Nuorisovaltuuston edustajiksi kunnan toimielimiin valittiin seuraavat henkilöt: valtuusto Iida Oittinen, varalla Nella Lintunen, hyvinvointi- ja sivistyslautalunta Nella Lintunen, varalla Ada Heino, tekninen lautakunta Kalle Rantanen, varalla Odessa Meinander, perusturvalautakunta Nella Lintunen, varalla Ada Heino, kulttuurityöryhmä Ella Keihäsniemi ja Aino Lintunen.

Janne Airaksinen

Tagged with →