Luhangan kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.11. esittää kunnanvaltuustolle talous- ja palkkahallinnon ulkoistamista Monetra Keski-Suomi Oy:lle. Ulkoistamisella kunta tavoittelee pienempiä operatiivisia riskejä ja tehokkaampaa prosessien kulkua.

Ulkoistus on tavoitteena suorittaa vuoden 2020 alusta. Henkilöstön näkökulmasta se tarkoittaa kahden henkilön siirtymistä Monetra Keski-Suomi Oy:n palvelukseen liikkeen luovutuksella.

Luhangan kunta tuottaa tällä hetkellä itse tarvitsemansa taloushallinnon palvelut kuten osto- ja myyntireskontran, maksuliikenteen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen, käyttöomaisuuskirjanpidon, raportoinnin, ta-ennusteet ja budjetoinnin.

Luhangan kunnanjohtaja Tuomo Kärnän mukaan tuotetut prosessit ovat hyvin keskitettyjä. Toiminta nojaa eri osioiden osalta pääosin yhden ihmisen työpanokseen ja ammattitaitoon. Keskittyminen tarkoittaa myös haavoittuvuutta ja varahenkilöresurssin puuttumista. Resurssit on mitoitettu siten, että yhden henkilön poissaolo saattaa pahimmillaan keskeyttää koko prosessin.

Taloushallinnon tehtäviä tekee kunnassa yksi kokoaikainen henkilö. Lisäksi eri taloushallinnon prosesseihin osallistuu osana omaa työtään kaksi henkilöä.

Kunnan kustannukset taloushallinnon järjestämisestä muodostuvat henkilöstökuluista noin 94.000 euroa vuodessa sekä ohjelmisto- ja ict-kuluista noin 21.000 euroa vuodessa. Monetra Keski-Suomen tarjous palveluntuottamisesta on ensimmäisen vuoden vuosikustannuksena 99.295 euroa. Kustannukset perustuvat arvioon käytöstä. Kustannustasoon voidaan vaikuttaa esimerkiksi ottamalla käyttöön sähköinen laskujen kierto ja siirtämällä ohjelmistot pilvipalveluiksi.

Valmisteluvaiheessa Luhanka kävi lävitse vaihtoehdot yksityisen, isojen ja pienten sekä muiden palveluntarjoajien vaihtoehtoja. Näistä todettiin, että siirtämällä pienestä yksiköstä toiminta toiseen pieneen yksikköön riskien kantaja vaihtuu, mutta riski itsessään ei pienene. Prosessien sujuva hallinta vaatii kuntaympäristön tuntemista. Monetra Keski-Suomi Oy hoitaa tällä hetkellä jo Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Keski-Suomen liiton taloushallinnon, joka helpottaisi myös Luhangan kunnan konsernitilinpäätöksen tekemistä.

Janne Airaksinen