Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2024 taloussuunnitelman hyväksymistä. Talousarvio-pykälän aikana Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että investointiosasta poistettaisiin oluttehtaiden raunioiden kunnostukseen varattava 50.000 euron määräraha ja että sote-rakentamiseen kohdistuvia investointeja karsittaisiin siten, että ne eivät ylitetä viiden miljoonan määrärahaa. Esitystä ei kannatettu.

Talousarvioesityksessä vuodelle 2020 toimintakulut ovat yhteensä 40.350.291 euroa, missä on nousua edelliseen vuoteen 1,3 prosenttia. Toimintatuotot ovat 9.340.929 euroa, missä on laskua yhden prosentin verran. Vuosikate vuodelle 2019 on 195.618 euroa ja tilikauden tulos muodostuu 999.999 euroa alijäämäiseksi.

Janne Airaksinen

Tagged with →