Joutsan kunnanhallitus käsitteli maanantaina tukun valtuusto- ja kuntalaisaloitteita sekä eronpyyntöjä luottamustehtävistä. Valtuustoaloitteet hyväksyttiin, mutta sen sijaan kuntalaisaloitteet menivät lautakuntien käsiteltäviksi.

Valtuustoaloitteessa Joutsan äänestyspaikoista päätettiin, että Joutsan ennakkoäänestys ja vaalipäivän äänestys siirrettäisiin johonkin esteettömään tilaan, esimerkiksi kirjaston takahuoneeseen niin sanottuun näyttelytilaan. SDP:n valtuustoryhmän tekemässä aloitteessa todetaan, että äänestyspaikkana yleensä käytetty virastotalo on hankalasti saavutettavissa hankalasti liikkuville

Lea-Elina Nikkilän (vihr.) valtuustoaloitteesta hallitus päätti, että kunnanhallitus varaa hyvinvointipalveluiden kehittämiseen kohdennetusta perinnöstä 20.000 euron määrärahan osallistuvaan budjetointiin. Osallistavassa budjetissa kuntalaiset otetaan mukaan pohtimaan mihin taloudellisia resursseja suunnataan.

Kunnanhallitus päätti nimittää elinkeinotoimikunnan, jonka jäseninä toimivat puheenjohtajisto, puheenjohtajana valtuuston puheenjohtaja, esittelijänä kunnanjohtaja ja toimikunnan sihteerinä elinkeinokoordinaattori. Taustalla on Jarmo Liukkosen (kesk.) valtuustoaloite puheenjohtajiston aseman vahvistamisesta enemmän elinkeinopolitiikkaa tarkastelevaksi elimeksi. Puheenjohtajiston muodostavat valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat.

Kaksi kuntalaisaloitetta siirrettiin lautakunnille. Aloite hiihtomaan perustamisesta meni teknisen lautakunnan käsiteltäväksi. Aloitteen vastuuhenkilönä on ollut Petteri Oksanen. Nuorten näkökulman huomioiminen kunnallisessa päätöksenteossa meni puolestaan hyvinvointivointi- ja sivistyslautakunnan valmisteltavaksi. Aloitteen vastuuhenkilönä on ollut Iiris Ilmonen.

Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Marja Vaaralahdelle (ps.) eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja valitsee uuden tarkastuslautakunnan jäsenen valtuustokauden loppuun saakka. Sama prosessi on edessä Petri Salmisen (ps.) kohdalla koskien tarkastuslautakunnan varajäsenyyttä. Kumpikin on pyytänyt eroa henkilökohtaisten syiden perusteella.

Janne Airaksinen

Tagged with →