Joutsan yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaisten Kalevala goes Science -projekti on palkittu kunniamaininnalla loka-marraskuun vaihteessa Portugalissa järjestetyillä Science on Stage -luonnontiedeopetusfestivaaleilla.

Vuosi sitten käynnistynyt ja oppilaiden osalta tänä keväänä päättynyt äidinkielen ja luonnontieteiden opintoja yhdistävä projekti, jossa tutkittiin tieteen keinoin Kalevalan ilmiöiden todenperäisyyttä, oli yksi neljästä festivaaleille valitusta suomalaisprojektista.

Mukana oli runsaat 200 projektia 36 maasta. Niitä oli esittelemässä 450 opettajaa, joukossa myös Kalevala-projektin ideoineet ja toteuttaneet Joutsan yhtenäiskoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettaja Päivi Mustalampi sekä äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Johanna Eskelinen. Heidän lisäksi projektin toteutukseen osallistui myös biologian ja maantiedon opettaja Katja Levomäki.

Kalevala-projekti valikoitui festivaaleille Luma-keskus Suomen StarT-ohjelman kautta. Alun perin se oli ehdolla yhdeksi festivaalien työpajaksi, mutta yllättäen se valittiin runsaan 200 projektin joukosta yhtenä harvoista lavaesityksiin.

Äidinkielen, kemian ja biologian opintoja yhdistävä Kalevala goes Science -projekti käynnistyi vuosi sitten. Projektiin osallistuneet yhdeksäsluokkalaiset tutkivat viime joulukuussa Luma-keskuksen järjestämässä työpajassa muun muassa Kalevalan opeista sovelletun ihmevoiteen valmistamista. Kuva: JS Arkisto

Lavaesityksestä vastanneet Päivi Mustalampi ja Johanna Eskelinen (kuvassa alla oik. ja vas.) pitivät etukäteen koulunsa projektia vaatimattomana monien muiden festareille osallistuneiden, isolla rahalla ja yliopistojen sekä isojen firmojen kanssa toteutettujen projektien rinnalla. Kalevala-projektilla ei ollut sponsoreita eikä erityisiä puitteita, eivätkä siihen osallistuneet valikoituneet tiedeorientoituneet oppilaat, vaan kaikki yhtenäiskoulun yhdeksäsluokkalaiset.

Mustalammen ja Eskelisen esitystä ja heidän koulunsa projektia kuitenkin kiiteltiin, ja yksi syy oli juuri se, että projekti edusti eräänlaista tosielämän vaihtoehtoa, jota voi soveltaa kuka tahansa ja missä tahansa. Moni muun maan edustaja myös kertoi, että heiltäkin löytyy kirja, jonka pohjalta he aikovat soveltaa samaa kulttuurissaan.

– Saksalaiset halusivat lähteä tutkimaan Grimmin satuja, Eskelinen mainitsee esimerkkinä.

Isoin asia hänen mukaansa oli kuitenkin se, kun monet muun maan edustajat kertoivat, etteivät humanisti ja tiedeopettajat voi heillä tehdä yhteistyötä. Että sellaista ei voisi kuvitellakaan.

– Mutta ehkä nyt kun on jotain mitä ehdottaa, voisi, arvelee Eskelinen.

Johanna Eskelisen (vas.) ja Päivi Mustalammen mukaan Joutsan yhtenäiskoulun Kalevala goes Science -projektin menestyminen eurooppalaisilla luonnontiedeopetusfestivaaleilla osoittaa, että myös pieneltä paikkakunnalta tulevat ja pienellä budjetilla varustautuneet voivat keksiä ja toteuttaa isoja, hienoja juttuja.

Mitä Kalevala-projektista sitten jäi käteen? Oppilaille Päivi Mustalampi ja Johanna Eskelinen uskovat jääneen ainakin toisenlaisen muiston Kalevalasta kuin yläkoulussa yleensä. Opettajat itse kokevat saaneensa paljon, tosin projekti myös vaati heiltä runsaasti työtä. Mustalampi kuitenkin ajattelee niin, että jos aina valitsisi vähiten työllistävimmän tien, ei koskaan tekisi mitään nyt tehdyn kaltaista.

– Pitää aina muistaa, että vaikka tekee enemmän, niin saakin paljon enemmän.

Monialaisia projekteja Mustalampi ja Eskelinen pitävät hyvinä, mutta heidän mielestään eri oppiaineiden yhdistelyä jarruttavat perinteiset lukujärjestykset, arviointi ja ylipäätään ajankäyttö. Iso projekti myös edellyttää Mustalammen mukaan sellaisia työkavereita, joiden tietää olevan liikkeellä samalla ajatuksella.

– Ja semmoinen, että ylhäältä päin määrätään tekemään jotain yhteisprojektia, ei ole varmaan kauhean hedelmällistä. On varmaan parempi näin päin, että se lähtee opettajilta itseltään, hän uskoo.

Eskelisen mukaan oppiaineita ei pidä ympätä yhteen liian montaa.

– Lähtee yhdistämään ehkä kahta tai kolmea opettajaa ja niitä oppiaineita. On helpompi sopia ja toteuttaa pienemmissä porukoissa.

Tarja Kuikka

Yläkuva: Johanna Eskelinen (vas.) ja Päivi Mustalampi esittelivät Kalevala-projektia yleisölle Science on Stage -festivaaleilla. Projektille myönnetty kunniamaininta on sikäli merkittävä huomionosoitus, että sen kanssa samassa sarjassa oli lähes 50 muuta projektia ja pääpalkinnon jälkeen kunniamaininta oli ikään kuin hopeasija sarjassa. Kuva: Anette Markula.