Joukko pieniä lapsia, joista osa on ihan taaperoiässä, laulaa esikoululuokassa tällä kertaa syksyaiheista laulua. Sitten tutkitaan ja arvuutellaan vuodenaikaan sopivia kuvia. Meneillään on Luhangan koulun esikouluopettaja Tiinamaria Huusarin ja koulunkäynninohjaaja Marjo Merivirran pitämä musailoittelu.

Tähän kerran kuukaudessa pidettävään, vaihtuvateemaiseen tuokioon osallistuvat molempien Luhangan päivähoitopaikkojen lapset ja työntekijät sekä myös MLL:n perhekerhon kautta vanhempia lapsineen.

Näin laaja-alainen yhteistyö on kuntakentällä harvinaista, mutta Luhangassa se ei ole poikkeuksellista. Periaatteena on, että kun yksi taho järjestää jotain, niin mikseipä siitä hyötyisi sitten toisetkin. Luhangan koulutoimi ja sen alla järjestetty musailoittelu on tästä hyvä esimerkki.

– Päivähoidon lapsille tutustuvat tässä samalla tulevan koulunsa tapoihin ja tiloihin. Tämä on mukavaa virikkeellistä toimintaa puolin ja toisin, ja eri-ikäiset lapset oppivat toimimaan yhdessä, myös ei niin tuttujen aikuisten kanssa, kertovat Huusari ja Merivirta.

Luhangassa hyödynnetään erittäin runsaasti kolmannen sektorin osaamista myös kunnan eri hallintosektoreilla. Lista on pitkä, ja helpompi olisi oikeastaan luetella ne tahot, joiden kanssa kunnalla ei ole yhteistä taivalta vuoden aikajaksolla.

Koulu kun tekee yhteistyötä Marttojen kanssa, oppilaat käyvät vierailuilla vanhustenhoidon yksiköissä, pelastuslaitos pitää liikennepäiviä koululaisille ja Luhangan Ampujien ilmakivääreillä on saanut harjoitella. Itä-Päijänteen Rastin, Versowoodin, seurakunnan, lukumummien, Flanelsin, vanheimpainyhdistyksen, eläkeläisjärjestöjen ja maatilojen kanssa on toimittu yhdessä. Kirkonkylän jäällä on järjestetty ulkoilutatapahtuma, johon osallistuu kuntalaisia ja ikäihmisiä. Tässäkään ei todennäköisesti ole kaikki tahoja lueteltu, mutta edellä mainittu listaus antaa hyvän kokonaiskuvan Luhangan ja luhankalaisten tavasta toimia.

– Olennaista on, että koulunkaan henkilökunnan ei tarvitse olla joka alan spesialisti, vaan jotain tietoa ja taitoa tarvittaessa, sen saa hankittua ympäröivästä yhteisöstä, kiteyttää johtava opettaja Leila Qvist-Pettersson.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Meneillään on Luhangan koulussa pidettävä musailoittelu, johon osallistuvat muutkin kuin esikoulussa olevat lapset.

Tagged with →