Nelostien remontti Leivonmäellä on valmistunut. Urakoitsija YIT Suomi teki viimeistelyjä tieosuudella vielä tämän viikon keskiviikkona ja tie avattiin kokonaan liikenteelle keskiviikkona iltapäivällä.

Hankkeessa rakennettiin Haapasuon ja Savenahon risteyssillat sekä uutta ohituskaistatietä pohjoisen suuntaan 2,8 kilometriä ja etelän suuntaan 4,3 kilometriä. Ohituskaistat on erotettu toisistaan keskikaiteella, jota rakennettiin yhteensä 7,6 kilometriä.

Uutta melusuojausta rakennettiin maavallina ja betonikaiteena yhteensä noin 1,3 kilometriä. Uutta riista-aitaa rakennettiin noin 13,5 kilometriä tien molemmin puolin. Myös valaistusta on uusittu liittymien kohdilla.

Savenahossa pääsee nyt ajamaan turvallista keskikaiteellista ohituskaistatietä.

Yksityistieliittymien järjestelyt sekä vanhojen liittymien poistaminen valtatieltä parantavat liikenneturvallisuutta. Nelostien itäpuolelle rakennettiin Savenahon yksityistie, jonka pituus on 5,6 kilometriä. Länsipuolelle tehtiin 4,4 kilometriä pitkä Myllymäen yksityistie. Näillä yksityistieratkaisuilla Nelostieltä on saatu poistettua 26 yksityistieliittymää, jotka on korvattu turvallisilla liittymillä päätielle sekä Leivonmäen taajamaan Savenahon eritasoliittymän ja Leivonmäentien ja Poikkitien kautta. Muita yksityisteitä urakassa on rakennettu reilun viiden kilometrin verran.

Kaikki uudet liittymät ja rinnakkaistiet ovat nyt valmiita lukuun ottamatta Leivonmäen Teboilin risteykseen tehtävää kanavointia, joka tehdään loppuun ensi keväänä.

– Kyseinen paikka on ollut maapohjaltaan pehmeä ja se jätetään talven ajaksi vielä painumaan, kertoo YIT Suomen työmaapäällikkö Jarmo Lahtinen.

Suurin muutos Leivonmäen kirkonkylän kohdalla on Kivisuon risteyksen siirtyminen etelämmäksi. Uusi Kivisuon liittymä on otettu käyttöön ja vanha liittymä (kuvassa yllä) on suljettu autoliikenteeltä.

Remontoidulle tieosuudelle tehdään vielä ensi keväänä lopullinen asfaltointi sekä sen myötä lopulliset tiemerkinnät. Samaten alueella tehdään vihertöitä sekä metsitystöitä maamassojen läjitysalueilla.

YIT:n työmaatoimistona ollut Savenahon entinen koulu eli Leivonlinnan rakennus puretaan talven aikana. Rakennuksen hirret menevät uusiokäyttöön.

Markku Parkkonen

Tagged with →