Kunnanhallitus saa piakkoin käsiteltäväkseen teknisen osaston laatiman investointibudjetin vuodelle 2020 sekä suunnitelmat kahdelle sitä seuraavalle vuodelle. Tekninen lautakunta hyväksyi oman näkemyksensä siitä 6.11., mutta useimmiten investointibudjettiin on tehty muutoksia, joskus suuriakin, ensiksi kunnanhallituksessa ja myöhemmin sen lopullisessa käsittelyssä valtuustossa.

Investoinneissa painopiste pysyy sote-rakentamisessa, mutta liikuntapaikkarakentamistakaan ei ole unohdettu. Juuri viimeksi mainitussa Joutsa on ansioitunut erinomaisesti viime vuosina.

Kunnan investointiohjelmassa tärkein hanke on uuden sote-keskuksen rakentaminen vuonna 2020. Hankkeeseen on varattu sille vuodelle 3.500.000 euroa. Sakuko-osaston (vuodeosasto) remontointiin Palvelukeskus Jousen tiloihin on varattu ensi vuodelle 900.000 ja vuodelle 2021 1.100.000 euroa. Sote-rakennukset tarvitsevat sähkökatkon sattuessa varavoimaa, ja sellainen kone hankitaan 50.000 eurolla. Ylipäänsä Palvelukeskus Jouseen pitäisi tehdä jätekuilu, IV-saneeraus ja käyttövesiputkiston remontti. Tähän on varauduttu merkitsemällä suunnitelmavuodelle 2021 200.000 euroa ja siitä vuosi eteenpäin yksi miljoona.

Kaikkinensa vuodelle 2020 on listattu investointeja 5.696.000 euroa, vuodelle 2021 3,2 miljoonalla ja 2022 sillekin lähes 1,9 miljoonalla. Kunnanhallituksen ja -valtuuston päätökset ovat kuitenkin usein muuttaneet näitä summia.

Kiinteistöveroprojektiin on varattu seuraavalle vuodelle 100.000 euroa. Tulossa on samantyyppinen selvitys kuin Luhangassa tehtiin äskettäin. Luhangasta löydettiin rekistereihin merkitsemättömiä rakennuksia noin 900 kappaletta. Kun ne nyt saadaan siellä kiinteistöveron piiriin, verotulojen arvioidaan nousevan noin 40.000 eurolla.

Koulukeskuksen D-rakennuksen liikuntasalin katon remonttiin on varattu 50.000 euroa. Pohvinrinteen väestönsuoja korjataan 60.000 eurolla sellaiseen kuntoon, että täyttää vss-vaatimukset. Kyse on kuntosalin tiloista.

Joutsan urheilukentän huoltorakennusta on kaavailtu tehtäväksi aiempinakin vuosina, ja nyt tuo katos tai kylmä varastotila on tehnyt paluun investointeihin 140.000 euron varauksella.

Wavinin teollisuushalliin olisi tehtävä sähköpiirustusten päivitys 15.000 eurolla. Viranomaiset edellyttävät sieltä kunnollisia sähköpiirustuksia. Yritys toimii siis kunnalta vuokratuissa tiloissa, ja investoinnit menevät suoraan vuokrankorotuksiin. Tänä vuonna alueella on tehty vastaavalla tavalla 60.000 eurolla piha-alueen parannuksia.

Kuntalan pihaan tarvitaan roskakatos, 10.000 e, Kurkiauran kouluun käyttövesiputkiremontti, 20.000 e, ja Keltasirkun ryhmäperhepäiväkoti tarvitsisi 20.000 eurolla peruskorjauksen. Kaksi viimeksi mainittua kohdetta sijaitsevat Leivonmäen taajamassa.

Palvelukeskus Jousen hissilaitteistossa on krenkkaa, ja se vaatii korjausta. Tähän on varattu 25.000. Keskuskeittiön suunnitelmaa ja rakentamista rahoitetaan yhteensä 220.000 eurolla ensi vuoden ja sitä seuraavan aikana.

Yhdyskuntatekniikan puolella on varauduttu kolmen vuoden sisällä liki 1,4 miljoonan euron investointeihin. Listalla on muun muassa katuvalaistuksen uusimista, liikenneväylien bitumistabilointia ja päällystämistä sekä katualueiden lunastamista. Myllytien kenttä rakennetaan keskusparkkipaikaksi palvelemaan sitä ympäröiviä toimijoita. Tulossa on asfaltointia, lämpötolppia ja valaistusta 90.000 euron edestä ensi vuonna.

Savontien kevyenliikenteen väylää varaudutaan jatkamaan kohti Pertunmaantietä. Suunnitelmavuosille on merkitty tähän urakkaan yhteensä 350.000 euroa. Riuttatie, Jousitien liittymä, Karimäentie ja Kontiontie olisivat myös noina vuosina remontin kohteina yhteensä 460.000 eurolla.

Oluttehtaan raunioiden kunnostamiseen on merkitty 50.000 euroa. Ajatuksena on parantaa turvallisuutta. Myllykosken kalataloudelliseen kunnostamiseen on varattu puolestaan 30.000 euroa. Kumpikin kohde on merkitty ensi vuoden budjettiin.

Jonnekin urheilukentän tienoille kaavaillaan rakennettavaksi kuntoportaita, 20.000 euroa, ja urheilukentälle tehdään katsomo 24.000 eurolla vanhan paikalle. Nykyisille katsojamäärille puolikas ala entisestä uskotaan olevan riittävä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Oluttehtaan raunioiden kunnostamiseen on merkitty 50.000 euroa. Ajatuksena on parantaa turvallisuutta.

Urheilukentälle haluttaisiin tehdä katsomo käyttäen hyväksi entisen katsomon aluetta. Kuitenkin vain puolikas ala käytetään uudisrakentamiseen, sen uskotaan riittävän palvelemaan nykyisiä katsojamääriä.

Tagged with →