Joutsaan tulevan Sakuko-osaston kustannusarviota on mietitty huolella kuluneen syksyn aikana. Hankesuunnittelutyöryhmä on kunnanhallituksen kokouksen 7.10. jälkeen tehnyt aiemman päätöksen mukaisesti kustannustason tarkastelun Sakuko-osaston (vuodeosasto) hankkeeseen. Kustannukset on laskettu tarkemmin rakennusosa-arviolla ja sen perusteella hankkeen perustamiskustannukset ovat nyt 2.010.000 euroa alv 0 %. Osasto on tarkoitus saneerata jo olemassa olevaan Palvelukeskus Jousan Koivula-osastoon.

Aiemmin alustava kustannusarvio oli 2.219.000, ja tämä summa katsottiin siinä vaiheessa niin korkeaksi, että asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi. Suunnittelun lähtökohtana kun oli ollut noin 1,5 miljoonan kustannusarvio.

Kustannusarvio aleni nyt 209.000 eurolla. Muutos on tullut taloteknisten töiden hintojen tarkastuksesta, joka johti kustannusarvion alenemiseen. Myös näiden töiden sisältöä on täsmennetty.

Rakennuttajakonsultti Veli-Matti Hokkanen kertoo, mistä kaikkialta tuo summa pystyttiin karsimaan.

– Kustannusarvioissa oli aiemmin saaduissa talotekniikan hinnoissa mukana muun muassa kiinteistön sprinklerilaitteistoon liittyviä töitä, jotka eivät tässä vaiheessa tule tehtäväksi. Lisäksi osa taloteknisiin järjestelmiin tehtävistä korjauksista oli selkeästi raskaampia kuin kiinteistön kunto tai muutostyöt edellyttäisivät. Nämä sisällöt täsmennettiin yhdessä hankesuunnittelussa avustaneiden LVIA- ja sähkösuunnittelijoiden kanssa hankkeen tarvetta vastaaviksi. Lisäksi urakoitsijoilta kysytyt ennakkohinnat taloteknisille töille auttoivat täsmentämään tehtävien hinnoittelua, kertoo Hokkanen

Hän antaa pari tarkentavaa esimerkkiä mainitsemistaan asioista.

– Sprinklerikeskuksen siirtoa ei tässä vaiheessa ryhdytä tekemään, kun vanha terveyskeskus on vielä käytössä ja siirto muodostaisi turhaa kustannusta, kun terveyskeskuksen osastolle pitäisi kuitenkin rakentaa syöttö. Keskuksen siirto tulee aiheelliseksi siinä vaiheessa, kun käyttö terveyskeskuskiinteistössä lakkaa ja rakennuksia aletaan purkamaan.

Muutamia ajatuksia on liittynyt muun muassa koko lämmitysjärjestelmän kaikkien radiaattorien uusimiseen, joka ei ole tarpeen, koska nykyisillä on vielä käyttöikää jäljellä vuosikymmeniä, eikä niissä ole vaurioita.

Kustannusarvion hinnassa on mukana rakennus- ja taloteknisiä töitä, jotka Jousen Koivula-osastolle pitäisi toteuttaa joka tapauksessa, vaikka Sakuko-hanketta ei ryhdyttäisi toteuttamaan. Näitä ovat muun muassa ilmanvaihdon uusiminen sekä pesuhuoneiden peruskorjaus. Näiden töiden osuus hankkeessa on noin 500.000–600.000 euroa.

Kunnanhallitus käsitteli Sakuko-pykälää maanantaina. Kokouksen aikana Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että Sakuko-osaston hankesuunnitelmaa ja rakennusosa-arvioon perustuvaa kustannusarviota ei hyväksymistä. Esitystä ei kannatettu.

Kunnanhallitus päätti näin ollen esittää valtuustolle Sakuko-osaston hankesuunnitelman ja rakennusosa-arvioon perustuvan kustannusarvion hyväksymistä.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Asemapiirros näyttää tilanteen, jossa parhaillaan rakennettava uusi sotekeskus (terveyskeskus) on valmiina, mutta vanhat rakennuksetkin ovat vielä paikoillaan. Sakuko-osasto (vuodeosasto) saneerataan Palvelukeskus Jousen tiloihin.

Tagged with →