Joutsan kunnanhallitus valitsi kunnan uudeksi tekninen johtajaksi Juha-Matti Näykin. Valinnan perusteena on kelpoisuusvaatimuksen mukainen koulutus, riittäväksi katsottu perehtyneisyys tekniseen toimialaan sekä menestyminen haastatteluissa ja soveltuvuusarvioinnissa.

Teknisen johtajan kokonaispalkka on 5.000 euroa kuussa ja koeajan jälkeen palkka tarkistetaan. Virassa on kuuden kuukauden koeaika.

Pykälän käsittelyn aikana Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että teknisen johtajan palkka on kunnanjohtajan alkuperäisen esityksen mukainen 5.000 euroa kuukaudessa. Jarmo Liukkonen (kesk.) esitti, että teknisen johtajan kuukausipalkaksi määrätään 5.500 euroa. Kumpaakaan esitystä ei kannatettu.

Joutsa on ollut pitkään ilman varsinaista teknistä johtajaa. Nyt virkaa haki kahdeksan henkilöä, joista kolme haastateltiin. Näykki on Lapualta, 37-vuotias, työskentelee Lehto Asunnot Oy:llä työpäällikkönä. Koulutus on rakennusinsinööri (AMK).

Janne Airaksinen