Joutsan kirkossa vietettiin sunnuntaina lämminhenkistä jäähyväisjuhlaa. Seurakunta siirtyy vuoden vaihteessa Mikkelin hiippakunnasta Lapuan hiippakuntaan ja Mikkelin piispa Seppo Häkkinen (kuvassa 2. oik.) kävi sunnuntaina messussa ja sen jälkeisessä juhlatilaisuudessa jättämässä jäähyväiset seurakunnan väelle.

– Mielessäni tässä hiippakunnan vaihdokseen liittyvässä kiitos- ja jäähyväisjuhlassa on kaksi sanaa: haikeus ja kiitos. Työskentelin Heinolan maaseurakunnan kappalaisena 1987–2001. Noina vuosina silloinen Heinolan rovastikunta seurakuntineen tuli tutuksi. Nuo vuodet ja kokemukset Joutsan, Luhangan ja Leivonmäen seurakunnista jäivät mieleeni aktiivisina ja hyvinä vuosina, kertoi piispa Häkkinen.

Paikallisista papeista Häkkisen mieleen jäi muun muassa tuolloin lääninrovastina toiminut Joutsan kirkkoherra Juho Kiiski. Samoin yhteys lääninrovastin tehtävää hoitaneeseen Leivonmäen kirkkoherra Matti Kallioiseen syntyi jo tuolloin.

– Haikeuteni ei kuitenkaan ole pelkkää menneisyyden nostalgiaa. Siihen liittyy myös kokemus siitä, että reilun vuosikymmenen piispuuskautenani olemme tuomiokapitulissa eläneet vahvasti mukana Joutsan seurakunnan elämässä. Elämä seurakunnassa ei ole aina yksinkertaista ja helppoa. Olemme tahtoneet auttaa seurakuntaa eteenpäin ja ratkomaan niitä vaikeuksia, joita sen elämässä on ollut ja joita sen tulevaisuuteen liittyy.

Piispa totesi, että suhde Joutsan seurakuntaan on ollut tiiviimpi kuin moneen muuhun seurakuntaan.

– Tästä yhteydestä luopuminen tuo mieleen haikeuden. Toki on hyvä muistaa, ettei hallinnollisen muutoksen tarvitse katkaista ihmisten välisiä yhteyksiä tai muuttaa hyväksi havaittuja toimintamuotoja.

Piispa myös kehotti Joutsan seurakuntaa jatkamaan Lapuan hiippakunnassakin yhteistyön linjaa.

– Tarttukaa siihen yhteistyöhön ja tukeen, jota Lapuan hiippakunta teille ojentaa. Yksikään seurakunta ei ole niin vahva, että pystyy elämään yksin omassa varassaan.

Juhlassa esitettiin myös kappeliseurakuntien tervehdykset. Luhangan kappeliseurakunnan tervehdyksen esitti kappelineuvoston puheenjohtaja AnnaMarja Vilander ja Leivonmäen kappeliseurakunnan tervehdyksen kappelineuvoston puheenjohtaja Viola Fredin. Lisäksi seurakuntien liitosvaiheessa Joutsan seurakunnan kirkkovaltuuston puheenjohtajana toiminut Hanne Laitinen piti puheenvuoron vanhan sekä yhdistyneen Joutsan seurakunnan näkökulmasta.

Hiippakunnat maakuntarajojen mukaan

Joutsan seurakunnan siirtyminen Mikkelin hiippakunnasta Lapuan hiippakuntaan liittyy kirkon hiippakuntarajojen kokonaisuudistukseen. Uudistuksessa hiippakuntarajat muutetaan noudattamaan maakuntarajoja. Ensi vuonna koko Keski-Suomen maakunta kuuluu Lapuan hiippakuntaan, jonka piispa on Simo Peura. Lapuan hiippakunnan tuomiokapituli toimii Seinäjoella.

Tavallisella seurakuntalaisella ei juuri koskaan ole tarvetta asioida hiippakunnan kanssa. Seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt hoitavat jatkossa asioinnin pääosin Lapuan hiippakunnan Jyväskylän toimiston kanssa.

Kirkollisesti Joutsa, Luhanka ja Leivonmäki ovat kuuluneet eri aikoina niin Viipurin, Savonlinnan, Porvoon, Tampereen kuin Mikkelinkin hiippakuntiin. Viimeiset seitsemän vuosikymmentä alue on ollut osa Mikkelin hiippakuntaa.

Seitsemän vuosikymmenen aikana Joutsan, Luhangan ja Leivonmäen seurakunnat ovat olleet kuuden piispan kaitsennassa. Mikkelin piispoina ovat toimineet Ilmari Salomies (1943-1951), Martti Simojoki (1951-1959), Osmo Alaja (1959-1978), Kalevi Toiviainen (1978-1993), Voitto Huotari (1993-2009) ja Seppo Häkkinen (2009-).

Leppämäki ja Nuto rovasteiksi

Sunnuntain jäähyväisjuhlassa Mikkelin piispa Seppo Häkkinen julkisti kaksi rovastin arvonimen myöntämispäätöstään. Häkkinen on myöntänyt rovastin arvonimen Joutsan seurakunnan kirkkoherralle Tuula Leppämäelle (yläkuvassa oik.) sekä kappalainen Annukka Nutolle (yläkuvassa 2. vas.).

Rovasti on kirkollinen arvonimi. Piispa voi myöntää rovastin arvonimen kirkollisessa työssä erityisesti ansioituneelle papille siten, että kirkolliskokouksen toimikautta vastaavan neljän vuoden aikana myönnetään suunnilleen yksi arvonimi kutakin alkavaa kolmeakymmentä hiippakunnan pappia kohden.

Markku Parkkonen

Yläkuvassa vasemmalla seurakuntapastori Harri Hautala.

Korjaus: Artikkeliin korjattu 6.11.2019 termivirhe. Keski-Suomen hiippakunnan sijaan tarkoitettiin Keski-Suomen maakuntaa, joka kuuluu kokonaisuudessaan jatkossa Lapuan hiippakuntaan.